Kan mindre bilgassutslipp fjerne bompengene?

Innleggsforfatter mener at man ikke løser Tromsøs problemer ved å kreve inn bompenger.

TUNNEL-GENERAL: Terje Walnum Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø TUNNEL-GENERAL: Terje Walnum Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø 

meninger

Bompengenes motstandere i Tromsø har minst 4–5 partier å velge mellom:

• Frp

• Nei til bompenger

• By- og landlista

• Kystpartiet

• Liberalistene

Høyre er muligens nærmest til disse med forslag om å utsette bomstasjoner og bomsoner i påvente av et bedre system. Det gir grunn til optimisme for alle motstandere av bompenger.

Nei til bompenger kan bare sikres ordentlig med nok stemmer i valget til Nei-partiene. Vi må sikre at Nei-partiene får nok til å holde de andre i ørene gjennom hele 4-årsperioden og gjerne lengre.

Utredningene fra Vegvesenet i bompengesaken omfatter ikke fakta om bilutslipp, elbiler og hybrider. Ved at de avslår å utrede bilutslipp med basis i nybilsalget, så skjules fakta fra bomdebatten og klimadebatten.

Bilstatistikken fra Statistisk sentralbyrå for 2018 kom i forrige uke. Elbil-tallet vokste med 40 prosent på et år. Veksten er allerede høyere i Tromsø i 2019, ifølge reportasje i iTromsø 30. mars. Dvs at bilgassutslippene i Tromsø allerede har sterkere reduksjon enn det som er målene i Tenk Tromsøs bompengekrav.

Tenk Tromsø har som mål at personbiltrafikken skal reduseres med 10 prosent i løpet av 15–20 år. Målet har grunnlag i at gassutslippene fra bilparken skal reduseres. Nå er altså bilgassutslippene redusert med mye mer enn 10 prosent. Så grunnlaget for Tenk Tromsøs bompenger er egentlig forsvunnet. Da forstår vi bedre hvorfor Vegvesenet ikke vil utrede fakta.

Bileierne har ved egne bilkjøp sørget for at bompengemålene for bilgassutslipp er oppnådd og vel så det. Da fortjener vi at bomopplegget fjernes.

Kommunens politikere må forlange objektive fakta på bordet. De bør komme fra andre utredere enn Vegvesenet.

Enkelte kommuner bruker byvekstavtale til et forsøk på å rette opp en dårlig kommunal økonomi, uten hensyn til ranet av bilbrukerne, og uten hensyn til miljøregnskapet for bilgassutslipp. Disse kommunene får en økonomisk blåmandag, særlig i Tromsø, fordi bomsaken her er basert på avgiftspartienes drømmeverden om store statstilskudd som aldri kommer.

Nye bensin- og dieselbiler kan vi ikke lengre kjøpe i Norge fra 2025. I mellomtiden slutter folk likevel gradvis å kjøpe dem. Det vil si at utslippene fra bilene forsvinner gradvis mye raskere enn målet på 10 prosent reduksjon. Og bompengepåskuddet i Tenk Tromsø blir uten grunnlag.

Fakta om bilutslipp og nybiler står på nettsidene til Opplysningsrådet for Veitrafikken. Alt som trengs til Tenk Tromsøs mangelfulle utredninger om nybiler og utslipp finnes her. Vegvesenet ønsker ikke å bruke fakta, fordi fakta kan utsette Vegvesenets bominntekter.

Stor takk til Ann-Sissel Enoksen fra By- og Landlista som viser i Nordlys 12. april at spaltist Hilmarsen ikke løser Tromsøs problemer ved å kreve inn en haug bompenger. Bruk valget til å stemme på NEI-partiene!