Debatt:

Løsningene på Havneterminalen savner sidestykke i klossethet siden før romertiden

Det er stor enighet om at det er mye som er galt med forholdene i og rundt denne bygningen. Jeg snakker nå om forholdene for hurtigbåtpassasjerene.

Arkivfoto: Christer Pedersen 

meninger

Først litt historikk: Undertegnede har benyttet denne reisemåten lokalt i snart 40 år. Før den tid benyttet jeg samme befordringsmiddel i noen år på Vestlandet. Stort sett er det bare positive erfaringer rundt denne reisemåten, bortsett fra at båtene er blitt mer væravhengige i den senere tid. Trass i denne positiviteten, så vi fram til å kunne benytte en ny og moderne terminal.

Positiviteten fikk seg en alvorlig knekk allerede første gangen vi benyttet bygningen.

Hva er det som møter oss, både ved avreise og ved ankomst Tromsø?


Debatt:

Pengebruk på havneterminalen går ut over andre gode formål

Det sto å lese i avisa nylig at Troms fylkeskommune har bevilget inntil 10 millioner kroner til videre utbygging av Havneterminalen.

 

Jo, en trafikal løsninger som savner sidestykke i klossethet siden før romertiden. At verken utbygger eller planleggere har tatt inn over seg og lært at logistikk er et velinnarbeidet begrep, ja til og med universitetsfag, er en gåte. At Tromsø havn har problemer med å se hvordan problemene kan løses er kanskje forståelig. Først må nedarvet prestisje kastes på båten – det vil partene kunne stå seg på. Deretter tas de velkjente «blanke ark» fram, og planleggingen kan starte med tjenlig logistikk som ledestjerne.

Utbygger må for all del ikke bruke bevilget havnetilskudd på en kvasiløsning med stengsler, tuber og kanaler. De reisende og fylket fortjener bedre. Sett pengene inn på høyrentekonto inntil tiden og løsningen er moden for gjennomføring. Start med å knuse ned disse monstertrappene, som i nivå og utforming er helt ubrukelige til formålet.


Åpner treningssenter i splitter nye sentrumslokaler

I november gikk alle Sky Fitness-sentrene i Tromsø ut av kjeden og skiftet navn til Feel 24. Nå gjør treningskjeden fra Trondheim et nytt forsøk på å etablere seg i Tromsø.

 

Senk arealet for reisende og ankommende passasjerer til kainivå. Bygg en «termigar» (terminal/hangar) i tilknytning til terminalen for passasjerer og båter. Da vil all avvikling av trafikk skje oversiktlig og helt uten fare for passasjerer og andre involverte.

At dette vil berøre hurtigrutetrafikken er godt mulig, men det vil kanskje også ha en positiv effekt. All trafikk over terminalen vil øke fremover. Derfor er det svært viktig at bygningen og virksomheten rundt denne i sin helhet fremstår sikker og hensiktsmessig.

Siden Tromsø havn og havneterminalen betjener en stor mengde reisende fra nær og fjern, er det svært viktig at de sammen medvirker til positive reiseopplevelser for alle.


Søker milliontilskudd til ny hurtigbåtlandgang

Tromsø havn søker Troms fylkeskommune om 11.475.000 kroner til ny landgang for hurtigbåtene.

 

Selvsagt vil dette koste penger, penger som på sikt vil være vel anvendt forutsatt gode løsninger