Debatt:

Bier og humler leverer 30 prosent av verdens avlinger. Deres overlevelse blir derfor også vår

Den dramatiske insektdøden som nylig ble dokumentert i Europa har også gjort et visst inntrykk på regjeringen.

TRUET: Mange pollinerende insekter er under sterkt press. Det kan få meget alvorlige konsekvenser for matfatet vårt, skriver innsender.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

meninger

Én tredjedel av insektbestanden vår er allerede truet med utryddelse, og man vil forsøke å motivere norske bønder med (riktignok beskjedne) tilskudd.

Det kan dreie seg om noe så enkelt som å bevare deler av høstingsarealet som blomstereng, slik det var vanlig på gardsbruk for under en generasjon siden.


Kritisk for bieart

Hittil i år er det bare registrert elleve rødknappsandbier i Norge. Norsk institutt for naturforskning frykter at arten dør ut i løpet av de neste årene.

 

At man unnlater å sprøyte mot nettopp insekter i kantsoner må være et minstekrav.

Andre store arealeiere bør etter mitt skjønn pålegges et økende ansvar. Våre veimyndigheters årlige rasering av veikantene har lite med trafikksikkerhet å gjøre. I alle fall bør kantslåtten utsettes til etter blomstringstid.


Insektekspert advarer mot robotgressklippere

Norsk entomologisk forening mener robotgressklippere truer mangfoldet av insekter. Nå ber de folk kvitte seg med gressklipperne og gå til anskaffelse av ljå.

 

Og hva med kommunene? Hvorfor bruke begrensede offentlige midler på produksjonen av «grønn asfalt» eller plenørkener? Det er vel mer estetisk med en eng av stedegne blomster foran kommunehuset, som kan tiltrekke seg pollinerende insekter.

Som igjen sprer blomsterfrø til fremtidig mat for ytterligere flere pollinerende insekter. På denne måten bidrar vi også til å fø en lang rekke fuglearter, og dermed kan forebygge fenomener som «Silent Spring».


EUs mattilsyn: Plantevernmiddel bidrar til å ta knekken på biene

En ny studie fra EUs mattilsyn bekrefter at nikotinlignende plantevernmidler truer en rekke biearter.

 

Det vitner unektelig om en temmelig massiv inkompetanse på biologiske systemer når verdens toneangivende beslutningstakere først i den aller siste tid har begynt å ta til seg at alt i naturen henger sammen, og at ALLE inngrep får en pris.

Når det gjelder de ville bier og humler, leverer de 30 prosent av verdens matavlinger. Deres overlevelse blir derfor også vår.