Debatt

Motstand mot infrastruktur

Når tør vi å stå opp for oss selv og si at nok er nok?
meninger

Det er som kjent i handlinger at holdningene kommer til syne. Samtidig oppleves utsagnene fra statsminister Erna som katalysatorer for virkelig å vise oss hvilke holdninger den sittende regjering har til oss her nord.

Er vi et kuet folk som sitter med lua i hånda? Er vi et folkeslag som bare nikker, bukker og oppfører oss som småfuglene som spiser smuler fra hånda til den sentrale regjering? Når tør vi å stå opp for oss selv og si at nok er nok? Tilstanden her oppe er kritisk!

Fylkesveier må stenges på grunn av elendig vedlikehold. Mennesker får ikke tilgang til den lovpålagte hjelpa fordi ambulanser og annet utrykningskjøretøy ikke klarer å ta seg fram. Er det en agenda fra sentralt hold å legge oss ned «her oppe»? Dagens virkelighet er den at vi er et u-land i et i-land, i hvert fall når det gjelder infrastruktur.


Elendig vei satte stopper for ambulanse – nå anmelder Roger (58) fylkesråden, Vegvesenet og Mesta

Da moren til Roger Sørensen (58) falt om med mulig hjerneblødning, var fylkesveien så dårlig at ambulansen ikke kunne frakte henne til UNN.

 

Det må bevilges midler til vedlikehold av fylkesveiene våre nå! Så var det jo dette med jernbane da. Der har Erna sagt klart ifra at vi må vente til det kommer ny teknologi med tanke på førerløse megatrailere, og mens vi venter så kan flere komme til å dø. Enten av at hjelpa ikke kommer fram i tide, eller at noen blir meid ned av livsfarlige trailere på hålkeføre.

Det er visst ikke så nøye med oss «her oppe»? Det Erna sier viser oss at hun fjerner seg fra landet som en helhet ved å komme med argumenter som at «det er for dyrt», «det er for grisgrendt», «det bor så lite folk der» og «dere er så gammeldagse».

Samtidig koster Fornebubanen cirka 16 milliarder kroner med en statlig finansiering på 7,5 milliarder. Fornebubanen skal være ferdig i 2023 og skal gå fra Majorstuen til Bærum. Da hører vi ingen snakk om at det er «gammeldags» eller «for dyrt».

Derfor må vi stå sammen og si ifra at disse argumentene holder ikke! Vi ønsker å bli behandlet med respekt og verdiget.

Vi ønsker ikke å bli behandlet som en utenforskap, men bli inkludert i hele landet Norge.