Debatt:

Om troverdighet og slikt

I forbindelse med FrPs landsmøte nylig har både Nordlys og iTromsø slaktet FrP på kommentarplass.

Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen mener partiet blir urettferdig behandlet av media. Foto: Ronald Johansen 

meninger

iTromsøs politiske redaktør, Martin Lægland, var selv til stede på landsmøtet. Han mener at vi mangler troverdighet i bompengesaken. Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen mener visst at vi står i «spagaten».

Til høsten er det kommunevalg. Og lokalt har FrP hatt en tydelig linje i bompengesaken. Da innføring av bompenger i Tromsø ble behandlet 22. februar 2017 var Tromsø FrP det eneste partiet i kommunestyret som stemte mot. Vi har også gitt en skriftlig garanti om at vi ikke vil samarbeide med partier som innfører bompenger etter valget. Jeg mener faktisk at Tromsø FrP fortjener litt anerkjennelse for vårt standhaftige nei til bompenger lokalt.


Leder

Frp mangler troverdighet i bompengesaken

Det fremstår uklart hva Frp og Blomseth misliker mest: bompenger eller hverandre.

 

Er vi fornøyd med det gjennomslaget FrP har fått i regjering når det gjelder bompenger? Selvsagt ikke. Vi er ikke fornøyd før hele bompengeordningen er fjernet. Flere av Tromsø-delegatene på landsmøtet sa klart fra om dette fra talerstolen. Stavanger Aftenblad omtalte det, men ingen av våre lokale mediehus. Vi kunne forresten gått ut av regjering fordi vi ikke har fått gjennomslag for FrPs bompengepolitikk. Resultatet hadde da vært enda mer bompenger.

Jeg er ikke overrasket over at verken Nordlys eller iTromsø gir oss noen ære for vårt klare lokale standpunkt mot bompenger. Medieundersøkelsen 2019 viste forresten nylig at hele 46,4 prosent av norske journalister stemmer Rødt, SV og MDG. Bare 1,8 prosent stemmer FrP. Kan dette påvirke medias troverdighet?

Når Martin Lægland i iTromsø retter pekefingeren mot FrPs troverdighet, er det grunn til å minne om at han selv er en politisk redaktør som så sent som i forrige periode satt i kommunestyret i Tromsø for Arbeiderpartiet. Og Tone Angell Jensens spagat befinner Nordlys i høyeste grad seg i selv når de bruker Oddvar Nygård, medlem av gutteklubben Kuken og kompis av Aps ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen, til å skrive såkalte analyser av Tromsøpolitikken der FrP omtales i negative ordelag.

Det er derfor med noe manglende troverdighet at byens mediehus trekker vår troverdighet i tvil. Lokalt har Tromsø FrP aldri kompromisset på bompenger, og vi kommer heller ikke til å gjøre det.


Samferdselsministeren vil kutte kostnadene før han gir grønt lys til ny E8 gjennom Ramfjord

2,2 milliarder kroner er samferdselsminister Jon Georg Dale villig til å betale for ny E8 gjennom Ramfjord. Nå jobber han med å få «kontroll på kostnadene».