Debatt:

KrF ønsker byvekstavtale og Kvaløyforbindelse

Helga Marie Bjerke (KrF)  Foto: Christer Pedersen

meninger

Ordfører Kristin Røymo har skrevet et langt innlegg om bompenger, byvekstavtale og omkampene i Tromsø.

Hun poengterer helt rett at KrF var med på det brede forliket om byvekstavtale og bompenger i februar 2017. Når vi så kom til innholdet i avtalen: hvilke busstraseer vi skal bygge, hvor mye bompenger vi skal ta inn og hvilke veier vi skal bygge, kunne KrF ikke være med lenger. Vi sto på valgløftet vårt om at vi ønsker Kvaløyforbindelsen over Håkøya. Vi kunne likevel gått med på at trasévalget ikke var med i avtalen. Dette forsøkte vi å få Ap med på, men det var ordfører Røymo på ingen måte villig til. Hun ville ha med at Kvaløyforbindelsen skal gå fra Langnes til Selnes. Ved at ordfører ikke kunne imøtekomme oss på dette ene punktet, hadde vi ikke annet valg enn å trekke oss fra forliket.


Ap lukker døra for protestpartiet:

– Uaktuelt for oss å samarbeide med «nei til bompenger»

Mens Høyre forkaster sin byvekstavtale-garanti, står Aps ordførerkandidat fast på sitt løfte om byvekstavtale og sier kontakt nei til samarbeid med Jan Blomseth.


KrF har fra valgkampen 2015 vært tydelig på at vi ønsker en byvekstavtale, at vi vil ha ny Kvaløyforbindelse, og at vi da må akseptere bompenger (en eller annen form for brukerbetaling). Dette er det bred politisk enighet om i Stortinget i dag. Den som har snudd i saken om Kvaløyforbindelsen og trasévalg er faktisk Ap og ordfører Røymo. Da FrP, H, V og KrF i valgkampen 2015 avklarte vårt ønske om Kvaløyforbindelse over Håkøya, var Røymo raskt ute med å love det samme. Resultatet av forhandlinger med SV og Rødt, ble at Røymo og Ap forhandlet bort dette standpunktet (som ett av flere). Da er det vel kanskje Ap og Røymo som må svare for hvorfor de vingler og tar u-sving i viktige saker for utviklingen i Tromsø?


Debatt:

Er ikke Arbeiderpartiet i Tromsø interessert i å få en bedre byvekstavtale som er tilpasset Tromsø?

Høyre blir beskyldt for å skape usikkerhet om inngåelsen av en byvekstavtale med staten og innføring av bompenger i Tromsø. Jeg synes ikke det er å skape usikkerhet, jeg synes det er å skape debatt.


KrF er tydelig på at vi ønsker en mer langsiktig infrastruktur for Tromsø. Vi ønsker ett bedre og rimeligere busstilbud, bedre gang- og sykkelveier, tryggere skoleveier og mindre kø, slik at det blir raskere å komme fram for dem som er avhengig av bil. Derfor må vi få til en byvekstavtale og da med en eller annen form for brukerbetaling. Ny Kvaløyforbindelse er et svært dyrt prosjekt som vi fortsatt ikke ønsker inn i byvekstavtalen. Det vil da gi en lavere brukerbetaling.

En ny Kvaløyforbindelse er i seg selv et betydelig prosjekt som vi vil bygge som en del av kystriksvei for å knytte regionen med Senja og Finnsnes tettere på Tromsø. Innbyggerne i Tromsø er ikke tjent med en ny Kvaløyforbindelse ved siden av dagens bru, noe også flere bydelsråd er enig i.

Tromsø KrF ser at det haster med å utvikle byen videre med en byvekstavtale, med en mer rettferdig innkreving av brukerbetalingen.