Skytebane-saken

Forskjellen på ett skudd og 500.000 skudd

På muntlig høring (23 mai) om regulering av ny skytebane i Kjoselvdalen og gjennom en rekke avisinnlegg har det kommet fram svært mange gode argumenter mot å bygge et stort skyteanlegg i nærhet til et boligområde og i et ettertraktet turområde.

SKYTEBANE: Nede til evnstre er skytebanen i Kjoselvdalen. Til høyre ses bebyggelsen i Tønsvika. Foto: Norgeibilder 

meninger

De som argumenterer for et slikt anlegg i Kjoselvdalen synes først og fremst å være opptatt av å få flyttet aktiviteten fra Tromsdalen. Tromsø Jeger og Fiskerforbund (TJFF) gjenopptok nylig trening i Tromsdalen, sannsynligvis for å bidra til å presse igjennom en avgjørelse i saken. Tilhengere av utbygging i Kjoselvdalen støtter seg samtidig på støymålinger som skal dokumentere at samtlige boliger ligger utenfor såkalt «gul sone», og at støyen som påføres lokalbefolkningen dermed defineres som akseptabel.

Kommuneoverlegen påpeker imidlertid at støy, også under lydnivået som definerer gul sone, kan være helseskadelig. Lydmålingene er foretatt ved at én skytter avfyrer ett og ett skudd. Som Marit Lilland uttrykte det på høringen – man måler da ikke støy fra en vei ved å sende av gårde én bil?


Nå sier politikerne nei til skytebane i Kjoselvdalen

Ap, SV og Rødt går mot administrasjonens forslag om å bygge ut skytebanen i Kjoselvdalen. Øyvind Hilmarsen er skuffa over at politikerne ikke klarer å ta en beslutning i saken.

 

Et nytt skyteanlegg skal bestå av 100 og 200 meters baner samt 100 meters bane for «løpende elg», alle for rifleskyting med grov kaliber. Videre skal det være 25 og 50 meters pistolbaner, samt én skeet og to trapbaner for hagle litt oppe i åssiden, og alle aktivitetene skal kunne foregå samtidig. Det er lagt til grunn at rundt 500.000 skudd vil avfyres årlig, og det er dokumentert at topografien i Kjoselvdalen fører til to runder med ekko fra hvert skudd.

I tillegg vil hovedtyngden av skytingen foregå på ettermiddag og kveldstid, etter at folk er kommet hjem fra skole og jobb. Det er åpenbart at det er på bakgrunn av summen av alle disse forholdene man bør definere hva som er akseptabel støy.

Tromsø Skytterlag ved Bjørn Viggo Ottem sa på høringa at de ikke har møtt stor motstand mot planene. Siden vedtaket i kommunestyret i 2014 og folkemøtet samme høst har imidlertid disse planene skapt stort engasjement lokalt, og alle erfaringer fra Tromsdalen er godt overførbare til Kjoselvdalen. Ottem mente også at det er altfor langt å kjøre til Simavika, som er ett av de opprinnelig 40 alternative stedene Tromsø kommune har vurdert.


Formannskapet gjør hastevedtak om umiddelbar stans av skyting i Tromsdalen

I går begynte Tromsø jeger- og fiskerforening å skyte på leirbuebanen i Tromsdalen. Nå setter formannskapet foten ned - igjen.

 

Både Tromsø Skytterlag og TJFF bør imidlertid akseptere et ekstra kvarters kjøring for sine medlemmer og dermed unngå de samme konfliktene som har ridd skyteaktiviteten, og befolkningen, i Tromsdalen som ei mare i flere tiår. Da kan man også rekruttere og bygge opp sporten på en positivt måte.