iTromsø mener

Vi har ikke mer tid eller flere liv å miste

Sandnessundbrua må først og fremst selvmordssikres. Dernest kan man be folk senke skuldrene og puste med magen.
meninger

Tirsdag foreslo Høyres Line Fusdahl i Fylkestinget å bevilge de 14 millionene Statens vegvesen sier kreves for å selvmordssikre Sandnessundbrua, slik man gjorde med Tromsøbrua i 2005. Der ble det foreløpig nedstemt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er sannelig forstemmende. Hvis posisjonen nå foreslår nøyaktig det samme og vedtar det, framstår det som et uverdig politisk spill.


Fylkestinget sier nei til selvmordssikring av Sandnessundbrua: – Jeg er svært skuffet

Flertallet i fylkestinget stemte nei til å sette av 14 millioner i budsjettet til selvmordssikring av Sandnessundbrua.

 

I mars sto ordfører Kristin Røymo (Ap) og tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) frem sammen i herværende avis, til felles innsats for å få vedtatt selvmordssikring av Sandnessundbrua i løpet av året. Behovet er prekært, og effekten av å sikre Tromsøbrua har vært merkbart positivt siden det ble tatt tak i for knappe 15 år siden.

Dette tverrpolitiske initiativet på tvers av de tradisjonelle blokkene var det all grunn til å applaudere. Det startet med at Hilmarsen tok det opp i kommunestyret i november 2018, som igjen gjorde at ordfører Røymo inviterte til dialog. De to la så frem et felles, privat forslag i kommunestyret.

Videre tok Anni Skogmann (Frp) i formannskapet initiativ til at dette private forslaget ble sendt til Byutviklingskomiteen og etter et enstemmig vedtak ble det sendt videre til fylkeskommunen, de som til slutt skulle finansiere dette forebyggende tiltaket. Ordfører Røymo tilføyde også at Tromsø kommune var villig til å forskuttere for utgiftene til midlene overføres tilbake, for å få fortgang i hele prosessen.


Røymo (Ap) og Hilmarsen (H) går sammen om forslag:

Vil ha selvmordssikring av Sandnessundbrua i løpet av året

Ungdomspolitikere har etterlyst sikring av brua i årevis, men fylkeskommunen har foreløpig ikke tatt seg råd til å gjøre det. Nå vil ordfører Kristin Røymo (Ap) og Øyvind Hilmarsen (H) ha fortgang i saken.

 

Det er ikke dagligkost å se praktisk politikk bli banket gjennom på dette viset. Det er flott å se partipolitisk kjekling settes til side når det står om noe så viktig som livene til våre innbyggere, og attpåtil livene til noen av dem som har det mest krevende.

Man har derfor bare ventet på at forslaget skulle sluses gjennom og bankes enstemmig for iverksettelse i Fylkestinget. Når dette likevel ikke skjer, er det ikke rart at opposisjonen reagerer, slik særlig Høyre, med Fusdahl i spissen, har gjort. Det er en naturlig og menneskelig reaksjon på et vedtak det allerede forelå en tverrpolitisk enighet om.

Konfrontert med opposisjonens misnøye, svarer fylkestingsrepresentant Torbjørn Bongo (Ap) at han har «forståelse for kritikken», men at diskusjonen ikke er ferdig og at det nok vil bli gitt penger til slutt likevel, kanskje til og med så tidlig som på fredag.


Fylkestingsrepresentant om nei til selvmordssikring: – Senk skuldrene, pust med magen

Torbjørn Bongo (Ap) og Jan Fjellstad (V) forklarer at diskusjonen om selvmordssikringen av Sandnessundbrua skal fortsette i løpet av ukas fylkestingsmøte.

 

Hvor mye penger som skal settes av, hvor mye i hvert enkelt kalenderår, det generelle tidsforløpet etc. er noen praktiske elementer som først må være på plass før de kan si ja, sier han til iTromsø. Han ber deretter de som reagerer negativt på første nedstemming om å senke skuldrene og puste med magen, samtidig som han heller ikke vil verken love eller forskuttere det han ber folk roe seg ned på. Det er en merkelig øvelse han bedriver.

Bongo får klapp på skuldrene og åndelig støtte fra fylkestingsrepresentant for Venstre, Jan Fjellstad. Han påpeker også at fylkestinget vil ta saken opp igjen i løpet av uka. Han kan heller ikke love at det ordner seg, men er likevel fascinerende skråsikker på at det vil ordne seg likevel.

«Her det er snakk om at opposisjonen finner en sak og henger ut posisjonen. Og en sak som dette får mange til å reagere. Da er det viktig for oss å kunne puste med magen og si at vi sitter her fra tirsdag til fredag. Så får vi se hva vi får til», sier Fjellstad til iTromsø.


Kommentaren

«Her har lokalpolitikerne trådt voksne og ansvarlig frem med et felles mål som er viktigere, nemlig å redde liv»

Nå får vi reddet flere liv. Det er bra på alle måter, symbolsk som konkret.

 

Til ikke å kunne love noe konkret er både Bongo og Fjellstad overraskende opptatt av å be de som vil ha det gjennomført om å senke skuldrene sine. Det er dessverre bare slik at denne saken har vært på drøy overtid altfor lenge nå, da den fortsatte mangelen på sikring av brua fører til flere dødsfall i året.

Da fremstår det unektelig både umusikalsk og ukledelig arrogant bare å be folk senke skuldrene sine og puste med magen. Fordi det står om liv. Og nå har det gått nok tid. Derfor må den svært overkommelige pengesummen bevilges og sikringen av brua settes i gang så fort som mulig. Vi har ikke mer tid eller flere liv å miste.