Debatt:

En kjip dag for Nesna

Nord universitet har vedtatt å legge ned to av sine ni studiesteder deriblant studiested Nesna. Hvorfor skjer det bare noen få år etter at den gamle høgskolen ble fusjonert med HiNT og UiN?

Jonas Stein  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Jeg tror det er mange kryssende hensyn hvor alle aktører handler «rasjonelt» fra sitt utgangspunkt, men resultatet blir ikke spesielt godt. På den ene siden har man resultatet av en fusjon mellom gamle Universitet i Nordland (høyskole inntil i 2011), HiNT og Høyskolen på Nesna.


Nord universitet legger ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen

Studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet, det har styret ved Nord universitet vedtatt i et styremøte.

 

Tre høyskoler blir ikke et godt universitet. Disse fusjonene var jo ønsket av regjeringen, men Nord-Norge var jo en gordisk knute. Det har jo fungert godt spesielt fusjonen med UiT og Høgskolen i Finnmark, men UiT har jo helt andre ressurser. Så når Nord skal møte kravene fra NOKUT må de finne ressurser internt og ender da med å ofre sine egne.

Samtidig er dette er bare en logisk konsekvens av ambisjonen om å ha et eget universitet i Nordland som ikke er underlagt UiT og erfaringene fra blant annet Helse Nord viser hvor krevende det kan være med EN organisasjon i Nord-Norge.


Iselin Nybø avlyser omkamp om Nesna og Sandnessjøen

Utdanningsminister Iselin Nybø (V) kommer ikke til å overprøve styrevedtaket fra Nord universitet om å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

 

På den andre siden er det jo utvilsomt at utdanning har gode distrikts- og regionale effekter. Det fungerer. Alta som ikke har sykehus, men fikk høyskole har også gjort det veldig bra de siste tiårene. I denne artikkelen har jeg sett på effekten av høyskoler i nord (deriblant Nesna). Ser også ut til å ha en statistisk signifikant positiv effekt (selv om det ikke er like positiv som universitetene). Men hvem skal tenke på den regionalpolitiske effekten? 

Det blir vanskelig for styret i Nord universitet å tenke distriktspolitikk. De må svare på ambisjonen om å beholde universitetsstatus. Nord universitet har store utfordringer med å holde høyt nok nivå på doktorgradsprogrammene og en del av de andre indikatorene (publiseringspoeng, gjennomstrømning, NFR osv) som universitetene måles på.


SV vil stanse nedleggingen av studiesteder ved Nord universitet

SV fremmer stortingsforslag om å bevare studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen i Nordland, etter at Nord universitetet i forrige uke foreslo å legge dem ned.

 

Oppå det igjen så har politikken valgt å holde avstand fra detaljregulering av universitetene. Rektorene ved de andre universitetene har blant annet vært ute og bedt ministeren holde fingrene av fatet av respekt for universitetenes selvstyre.

For innbyggerne på Nesna hjelper dette selvsagt ikke så mye. Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning som har hatt lærerutdanning i over 100 år er nå vedtatt nedlagt. Kan det finnes noen løsning for Helgeland?