Debatt

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse – et viktig likestillingsverktøy

Med Høyre i styringen skal ikke voksne, velfungerende mennesker være avhengige av foreldrene sine for å leve et normalt liv.

Hans Petter Kvaal, ordførerkandidat for Høyre 

meninger

I Nordlys 1. juli kunne vi lese om Solveig-Marie, Regine, Ahmad og Raneem som alle er synshemmede og delvis eller helt avhengige av en god og sterk BPA-ordning i kommunen for å få leve livene sine slik de selv vil. De roper varsku om hvordan kommunen velger å snu ryggen til et av de viktigste likestillingstiltakene vi har i kommunen.

Solveig-Marie forteller om usikkerhet knyttet til BPA når hun nå skal på utveksling. Hun vet ikke om hun får et godt BPA-tilbud når hun er tilbake fordi kommunen har en vanskelig praksis. Regine deler om hvordan BPA-ordningen gjør at hun kan leve så normalt som mulig, uavhengig av foreldrene sine og at hun ikke vil kunne leve selvstendig uten denne. Ahmad og Raneem forteller om at kommunen ikke stiller opp med pålagte tilbud til blinde og svaksynte, slik de har krav på.

Først og fremst vil jeg, på vegne av oss som bor i Tromsø, si unnskyld til de som blir rammet av at BPA i Tromsø ikke prioriteres som det burde i kommunestyret. Det er uakseptabelt at dette skjer og selv om ikke vi sitter med flertallet nå, er det viktig for meg og Høyre å si klart ifra om at dette er langt fra sånn det burde være.

BPA-ordningen er det viktigste virkemiddelet vi har for at funksjonshemmede skal kunne leve livene sine selvstendig. Det er et virkemiddel for likestilling for dem som trenger det. Det er noe av det mest grunnleggende en kommune skal stille opp med for sine innbyggere. Derfor har vi i Høyre programfestet nettopp det: At alle som har rett til BPA skal få tilstrekkelig antall assistansetimer til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.

Etter at Nordlys publiserte intervjuet med Solveig-Marie, Regine, Ahmad og Raneem, har det vært merkverdig stille fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Det er disse som sitter med nøkkelen til å gjøre noe for å bedre situasjonen for dem som har rett til BPA i kommunen. Det er de som burde vært ute og beklaget. Det er de som ikke har fulgt opp og gjort nok.

Det er selvfølgelig ikke slik det skal være. Det er mange som forteller meg at man skal være forsiktig med å gi løfter som ordførerkandidat. Jeg kan være enig i at det er lurt å ikke love for mye, men et løfte kan jeg gi allerede nå: Med Høyre i styringen skal ikke Tromsø kommune være vanskelig overfor utvekslingsstudenter som vil sette BPA på pause.

Med Høyre i styringen skal ikke voksne, velfungerende mennesker være avhengige av foreldrene sine for å leve et normalt liv og med Høyre i styringen skal kommunen alltid opprettholde sine plikter overfor dem som trenger kommunen mest.

For det er ikke de funksjonsfriske, ressurssterke som trenger kommunen mest. Det er de som for eksempel trenger BPA. Eller de som har hatt stang ut hele livet og trenger en hjelpende hånd for å få livet på plass. Eller de eldre som har jobbet et langt liv og gjort sin plikt, som nå trenger en hjelpende hånd fra hjemmetjenesten for å leve så normalt som mulig.

Det er den kommunen Høyre ønsker å bygge i Tromsø, i stedet for en kommune som bortprioriterer de som trenger den mest.