Debatt:

GPS gir frihet og trygghet for personer med demens

GPS-teknologi bør bli tilgjengelig for alle som har demens, som en helsetjeneste fra kommunen, mener Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen For Folkehelsen.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Christer Remen

meninger

Etter valget i høst får kommunestyrene en ny anledning til å sette dette høyt på agendaen.

Demens er en sykdom som påvirker hjernen og som blant annet gjør at det er vanskeligere å finne fram, og lettere å gå seg bort. GPS kan bidra til å gi demenssyke økt bevegelsesfrihet og livskvalitet. Likevel er det bare et par prosent av de som har demens som har dette helsetilbudet. Alle kommuner bør sørge for å ha et slikt tilbud.


Regjeringen vil radiomerke demente

Foreslår lovendring som skal gjøre det mulig å sette GPS-sender på demente.

 

En spørreundersøkelse blant pårørende og personer med demens, viser at over 90 prosent mener GPS gjør hverdagen tryggere. Bruk av lokaliseringsteknologi for personer med demens er ikke brudd på personvernet. Tvert i mot, det gir en mulighet til bevegelsesfrihet og trygghet, selv om helsen er svekket.

Vi leser jevnlig om mennesker med demens som har gått seg bort, om store leteaksjoner og bekymrede pårørende. Dette er en stor belastning for både den som er syk og for pårørende, og det er i mange tilfeller en unødvendig belastning fordi GPS-teknologi kunne hindret disse situasjonene.


Savnet mann (63) funnet omkommet – ingen mistanke om noe kriminelt

Mannen som ble meldt savnet mandag ble funnet av letemannskaper i Tromsdalen i kveld.

 

En GPS som er koblet til en døgnbemannet alarmsentral, vil kunne bety mye for livskvaliteten for demenssyke og for deres pårørende. Større mulighet til å være fysisk aktiv senker ikke bare risiko for å omkomme som følge av at man går seg bort. Det bidrar også til å opprettholde helsa.

Antallet mennesker som lever med demens vil dobles de nærmeste tiårene. Nå haster det å få på plass tilbud som bidrar til trygghet og frihet for de som har diagnosen. Det må være et tydelig offentlig ansvar for innkjøp og drift av GPS-teknologi. Det må også være et offentlig ansvar med tilgjengelig rutiner for å varsle og å ha en velfungerende, døgnåpen alarmsentral.


GPS-bruk bør avklares tidlig

Halvparten av dem som er diagnostisert med demens bor ikke på institusjon.

 

Når de nye kommunestyrene skal på plass etter valget i høst håper vi dette er en sak som blir satt på dagsorden. GPS handler om frihet og trygghet – og det kan være forskjellen på liv eller død.