La oss gjøre noe med avstanden mellom politikerne og velgerne

Å kutte i de høye politikerlønningene er ikke bare viktig for å gjøre innsparinger. Det handler om at den politiske ledelsen ikke automatisk skal være en del av samfunnets økonomiske elite, med større og større avstand til velgerne de skal jobbe for.
meninger

Stortinget sitter i en unik posisjon i Norge, med muligheten til å bestemme alt om sine egne arbeidsforhold selv og sette sin egen lønn. Det medfører et stort ansvar. Dessverre ser det ikke ut som at ansvaret tas veldig alvorlig. Stortinget har hatt en stor lønnsvekst, mens mange nordmenn ikke har fått reell lønnsvekst, eller som pensjonistene, hatt nedgang i kjøpekraft.

I Stortinget ble lønn igjen behandlet før sommeren, og Rødt ble stående alene sammen med SV om å sette ned lønnen. Det ble også foreslått, som et alternativ, at stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer ikke skulle få mer lønnsvekst enn det minstepensjonistene får i økt kjøpekraft. Det ble også nedstemt av alle unntatt SV og Rødt, som heller bevilget seg en lønnsvekst på hele 31.000 kroner. Om denne lønnsveksten fortsetter, vil alle på Stortinget få millionlønn neste år.

Dessverre har mange av Norges kommuner hektet seg på den samme utviklingen, ved å koble godtgjørelsen av sine politikere til Stortingsrepresentantenes lønn. Det har også blitt gjort i Tromsø i lang tid, noe som gjør at lønnen automatisk justeres når Stortinget gjør det. Det mener Rødt at Tromsø kommune må slutte med.


Rødt vil kutte i politikerlønningene. Bøe: – Dobbeltmoralisme på høyt nivå

Kommentarfeltet til iTromsø eksploderte sist helg da Rødt gikk ut mot høye politikerlønninger.

 

Selv om utgiftene til politikere ble tatt en del ned ved avviklingen av byrådsmodellen som Rødt fikk gjennomslag for etter valget i 2015, mener vi enda at lønnsnivået er for høyt.

Politikk skal ikke være en karrierevei, men et tillitsverv man får av befolkningen. Da er det også viktig at man ikke lever i en virkelighet som er helt frakoblet de fleste velgerne. Om man tillater at lønnsnivået er så høyt, aksepterer man at politikerne skal være en del av den øvre økonomiske klassen i samfunnet. Naturligvis påvirker det hvordan man ser på spørsmål om barnetrygd, barnehagepriser, sosiale ytelser fra Nav og bompenger.

Til sammenligning er minstetariffen i kommunesektoren på bare 300.000 kroner, da snakker vi store forskjeller og de ser bare ut til å øke med dagens politikk.

Rødts konkrete forslag i Tromsø er å slutte å basere godtgjørelsene og frikjøp på Stortingslønna, som neste år bikker en million, og heller basere det på et beløp som er åtte ganger det som kalles «folketrygdens grunnbeløp». Det er cirka 800.000 kroner. På den måten kuttes cirka 2 millioner av de 10 millionene som brukes på frikjøp og godtgjørelse. Det er en bra innsparing å ta, men også et av mange tiltrengte steg på veien for å bygge ned avstanden mellom velgere og politikere.


Rødt vil gi politikerne 20 prosent lønnskutt: – Noen av dem tjener 1,2 millioner i året og det er for mye

Kommunen utbetaler drøyt ti millioner kroner til folkevalgte politikere hvert år. Bendik Hugstmyr Woie (Rødt) vil kutte de samlede politikerlønningene med to millioner.

 

Forslaget er veldig moderat og mange vil fortsatt ha det jeg mener er et veldig høyt lønnsnivå. Derfor håper vi mange kan slutte seg til det før valget. Til nå har reaksjonene vært uklare fra andre partier, og jeg har ikke funnet at andre partier har nevnt temaet i sine programmer.

Hvis mange stiller seg bak det, er det gode sjanser for å få sikret flertall for det neste periode. Invitasjonen er i hvert fall sendt!