Debatt:

Skolevalget tas best av eleven selv

Den nye regionen Troms og Finnmark bør gi elevene muligheten til selv å bestemme hvilken skole de skal gå på, mener Benjamin Furuly (H).

Vil ha fritt skolevalg: Benjamin Furuly (H) er for fritt skolevalg.   Foto: Privat

meninger

For Høyre er frihet en av de viktigste verdiene. Vi ønsker derfor at enkeltmennesker skal ha så mye frihet til å velge selv som mulig. Den nye regionen Troms og Finnmark bør derfor gi elevene muligheten til selv å bestemme hvilken skole de skal gå på.

Det kan være mange ulike grunner til at elever ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen sin.


Debatt:

Gutteproblemet er et samfunnsproblem

Vi har hatt kjønnsforskjeller i norsk skole siden 1914. Men konsekvensene av at guttene blir hengende etter blir større i fremtiden.

 

Det kan være at de har venner på en annen skole, at de ønsker et nytt miljø eller at de tror skolen passer bedre for dem. Fritt skolevalg er også viktig for de mange elevene som har opplevd mobbing gjennom skolegangen sin, og ønsker å kunne velge å gå på en annen skole enn før.

Uansett hvilken grunn elevene måtte ha, mener Høyre de bør ha retten til å søke seg til den skolen de ønsker. Fordi elevenes rett til frihet skal ikke begrenses av politikere som tror de vet best.


Debatt

Den desentraliserte skolestrukturen i Troms må bestå når fylkene slås sammen

En modell med fritt skolevalg i Troms vil undergrave den desentraliserte skolestrukturen for videregående opplæring i Troms.

 

Fritt skolevalg betyr at elevene kan bestemme helt selv hvor de skal gå på skole, uten begrensninger fra politikere. I dag har Finnmark fylke fritt skolevalg, i motsetning til elevene i Troms. Regjeringen har likevel sikret fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.

Det betyr at en elev fra Troms kan søke seg fritt til en skole i Finnmark, og motsatt. Når fylkene nå slås sammen må politikerne bestemme hvilken valgfrihet elevene skal ha. For Høyre er svaret soleklart: Skolevalget tas best av eleven selv.

Høyres ambisjoner for skolepolitikken i det nye fylket er høye. Vi har satt oss som mål at innen 2030 skal ni av ti elever fullføre videregående opplæring. I dag kan det virke som et urealistisk mål, men vi kan ikke ha annet en høye ambisjoner for elevene våre. Høyres skolepolitikk skal sette eleven i sentrum.


Foreldre i harnisk etter kommunens forslag til nye skolekretser:– Kaster egne festtaler på havet for å berge økonomien

At Gyllenborg-elevene skal sokne til Grønnåsen ungdomsskole – ikke Sommerlyst – setter sinnene i kok.

 

Klasserommene skal være fylt med god undervisning fra flinke lærere, og flere skal få muligheten til å lykkes i skolen. Da er det naturlig at elevene også skal kunne bestemme hvor de vil gå på skole. Om det er i Alta, på Bardufoss eller i Lakselv.

Politikere burde ikke blande seg inn i ting de ikke har greie på. Vi må si ja til fritt skolevalg!