Debatt:

Grønt oppdrett helt i det blå?

MDG oppfordrer Arbeiderpartiet til å revurdere sin oppdrettspolitikk allerede før valget. Tromsø trenger modig, grønn politikk, ikke bare gode intensjoner!

  Foto: Vidar Bjørkli

meninger

Tromsø var en av landets første kommuner som i fjor, etter forslag fra MDG, vedtok at nyetablering av oppdrettsanlegg skulle skje i lukkede anlegg. Vedtaket ble veldig godt mottatt hos befolkningen i og utenfor Tromsø. En rekke kommuner har blitt inspirert av Tromsø og har fulgt opp med lignende vedtak. Nå har Arbeiderpartiet i Tromsø falt for eksternt press og sørget for at krav om lukkede anlegg er frafalt i et nytt «kompromissvedtak».

Barbara Vögele, gruppeleder og ordførerkandidat for MDG Tromsø. 

 

Det at politikere går tilbake på vedtak er ikke uvanlig. Men det som er interessant, er prosessen som førte til reverseringen.

Noen ansatte fra administrasjonen gikk rett etter vedtaket om lukkede anlegg ut i mediene med tydelige signaler om at de var uenig. Det har jeg ingen problemer med. Det er likevel administrasjonens oppgave å følge opp kommunestyrets vedtak etter beste evne. Når ordlyden i et vedtak ikke er 100 prosent juridisk korrekt formulert, må vi politikere kunne stole på at administrasjonen iverksetter intensjonen i vedtaket etter lovens krav. I dette tilfellet kunne man ha implementert vedtaket ved å bruke det juridisk mer korrekte begrepet «utslippsfrie anlegg».

I mars i år fikk kommunestyret en oppfølgingssak til behandling der administrasjonen omtaler krav om lukkede anlegg feilaktig som en «politisk viljeserklæring» og der man beskriver svekkede krav til næringen i vage formuleringer. Partiene som ville opprettholde det opprinnelige vedtaket (MDG, SV og Rødt) måtte slåss og tapte, mens Arbeiderpartiet kunne sitte stille i båten og fikk viljen sin uten å måtte ta standpunkt.

Jeg lurer på om det virkelig er så vanskelig å følge opp et så konkret vedtak om at all vekst i oppdrettsindustrien skal skje med lukkede anlegg? Man «forventer at det i produksjonen skal benyttes den til enhver tid beste miljømessige og tilgjengelige løsning». Menes det «hyllevare» eller kan produsenter bruke egenutviklet, men ikke kommersiell tilgjengelig lukket teknologi?

Er det nok å ha en ny type luseskjørt som lover noen bedre resultater? Trumfer færre lus mindre rømningsfare? Eller trumfer redusert risiko for rømning manglende oppsamling av ekskrementer og fôrspill? Hvordan defineres best tilgjengelig miljøteknologi og hva er minimumskravene?

Det nye vedtaket er så ullent at det ikke er for ingenting at enkelte representanter fra oppdrettsindustrien antydet at det nye vedtaket ikke har noen som helst konsekvens for nyetableringer.

Gruppeleder Jarle Heitmann og styreleder Arild Hausberg i Ap sier vi ikke kan kreve lukkede anlegg fordi teknologien i dag ikke er tilgjengelig «som hyllevare». For dem er tydeligvis vekst viktigst av alt. Videre påstår de at kompromissets «brede tverrpolitiske forankring» vil ha større varighet – også ved skiftende flertall over valgperiodene. Men det er ikke et tverrpolitisk vedtak! Det er et Ap-vedtak.

Høyresiden, inklusive Senterpartiet og KrF, stemte mot de viktigste elementene i det nye såkalte tverrpolitiske vedtaket. De ville helst oppheve det opprinnelige vedtaket om lukkede anlegg helt, ikke bare utvanne det. De synes det er nok at produksjonen kun følger gjeldende minimumskravene i nasjonalt regelverk. De stemte mot at trafikklysordningen for produksjonsområdene må utvides med flere miljøindikatorer enn lus (som rømming og forurensning), de stemte mot at det etablereres en samarbeidsplattform med organisasjoner fra kystfiske og oppdrett, og de vil ikke at det innføres en prøveordning med rensing av vann brukt til lusebehandling.

Tror man virkelig at de kommer til å forholde seg til kompromissvedtaket ved et mulig maktskifte? At de tolker vedtaket i grønneste mening? Aldri!

To uker senere, på et seminar, kom det fram hvordan Ap egentlig har jobbet med omgjøring av vedtaket hele veien. Ap røpet selv fra talerstolen at de hadde samarbeid med administrasjonen om saken som omgjorde vedtaket om lukkede anlegg, noe som kommunestyret selvfølgelig ikke var informert om. Opposisjonen forble taus da dette ble nevnt. Med unntak av MDG reagerte ingen på den uhørte sammenblandingen av politisk ledelse og administrasjon – omgjøring av vedtaket var tross alt i opposisjonens interesse.

I mediene skjuler Ap at de aktivt jobbet i strid med eget partiprogram, ved kun å nevne at det var administrasjonens gode kompromissforslag som ble vedtatt av kommunestyret.

Tromsø sitter igjen med et lite grønt oppdrettsvedtak.

De Grønne mener at dette såkalte kompromisset ikke er fremtidsrettet politikk og at velgerne ikke tas på alvor.

Ved å stille krav om nullutslipp til nye anlegg, vil kommunen bidra til at næringen raskere oppnår sine egendefinerte mål om tre ganger null (null rømming, null lus, null ressurser på avveie). Dette er bra for villaksen, kystfiske, miljøet og for næringen selv.

MDG oppfordrer Arbeiderpartiet til å revurdere sin oppdrettspolitikk allerede før valget. Tromsø trenger modig, grønn politikk, ikke bare gode intensjoner!