Debatt:

Omsorg skal ikke være butikk

SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold for de ansatte.
meninger

De siste fire årene har SV, sammen med Ap og Rødt, jobba for å overføre drift av offentlige velferdstjenester fra det private til det offentlige, til fordel for fellesskapet og ikke formuene til noen få. Vi skal fortsette kampen for at alle våre velferdstjenester skal være i offentlig regi.

Det er i fellesskapets interesse at tjenester innen helse, omsorg, barnehage, renhold og renovasjon utføres faglig og forsvarlig. Privatisering gjør at folkevalgte lar avgjørende samfunnsområder overlates til det private, utenfor demokratisk styring og kontroll. Det kan være vanskelig for kommunene å følge pengestrømmene fordi profitt ofte tas ut gjennom internfakturering og intrikate selskapsmodeller. Da blir det mindre igjen til de velferden er til for. Derfor må tjenester utføres av det offentlige eller ideelle aktører, ikke kommersielle.

Tromsø SV vil at kommunen skal ta tilbake tjenester som i dag kjøpes av private profittbaserte, kommersielle firmaer i hjemmetjeneste, miljøtjeneste, psykiatri, rusomsorg og barnevern. Mange av de store selskapene som har oppdrag for norske kommuner har hovedkontor i skatteparadis og unndrar skatt for mangfoldige milliarder kroner hvert år som kunne gått til tjenester til innbyggerne.

Rettssaken som tidligere ansatte fører mot Aleris Ungplan & BOI har avslørt hvordan arbeidstakere blir grovt utnyttet på bekostning av sikkerheten til både brukere og ansatte. Det er ikke innovasjon å finne nye måter å utnytte arbeidstakerne på. Privat Omsorg Nord (PON) er blitt en del av Helsepartner Nord-Norge som eies av oppkjøpsfondet Nord Kapitalforvaltning AS som igjen eies av det Stavangerbaserte eiendomsselskapet Camar AS. De skiller seg ikke lenger fra andre store selskap som kun har som formål å oppnå høyest mulig avkastning på investeringene sine.

Tromsø SV vil ta tilbake alle velferdstjenester som i dag er satt ut til private. Vi vil sikre velferd uten profitt gjennom offentlige tilbud og ideelle aktører – ikke kommersielle. Vi vil si opp avtalen med ISS og ta tilbake kjøkkendriften i kommunal regi. På sikt vil vi bygge kjøkken i kommunal regi ved alle sykehjemmene. I sum: Tromsø SV sier nei til all privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester.