Valgkronikk:

Småbarnsfamilier er ikke A4

Marlene Bråthen (Sp) skriver om hva partiet gjør og vil gjøre for Tromsøs barnefamilier.

FAMILIEPOLITIKK: Marlene Bråthen (Sp) fremmer i denne kronikken partiets familiepolitikk i Tromsø. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

  • Navn: Marlene Berntsen Bråthen
  • Alder: 31
  • Sivilstatus: Samboer, bonusmamma til ei på 13.
  • Yrke/utdanning: Har nesten fullført en bachelorgrad i statsvitenskap. Jobbet på hotell og butikk, og jobber nå i Døveforbundet.
  • Bosted: Tromsø nært Kongsbakken
  • Transportmiddel til jobb: Går for det meste men av og til tar jeg bilen.

En av de viktigste oppgavene vi som lokalsamfunn gjør er å legge til rette for at barna får en trygg og god oppvekst. Senterpartiet vil styrke familiepolitikken i Tromsø og gi foreldre tid og rom til å være foreldre. Vår barne- og familiepolitikk skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, skape god livskvalitet og gi alle barn rett til en trygg og god oppvekst.

Vi mener det er viktig at familiene kan velge ulike måter å organisere familielivet sitt på. Helårsåpen SFO er et skritt i riktig retning, foreldrene må selv kunne bestemme når det passer best og ta ut ferie og ikke være pålagt ferie i juli, slik det er nå.

Valgfrihet – Noe som burde være en selvfølge, men som det ikke er. Småbarnsfamilier har en stressende hverdag, med henting og levering i barnehage for så å komme seg på jobb. Senterpartiet vil derfor utvide åpningstidene i barnehagen fra 07.00-17.00.


VALGOMAT:

Hvilke av byens lokalpolitikere mener det samme som deg?

Sjekk hvilke partier og hvilke kandidater du er mest enig med før kommunevalget!

 

Dette vil bidra til en mer fleksibel hverdag for barnefamilier. Barn er forskjellige, foreldre er forskjellig, familier er forskjellige, mennesker er ikke A4, vi har forskjellige behov. Senterpartiet vil gi familiene muligheten til å velge selv, valg som passer sin familie best, for ja familiene vet selv best.

Søskenmoderasjon – på tvers av skolefritidsordningen og barnehagen. I dag er det søskenrabatt om du har flere barn i barnehagen eller i skolefritidsordningen. Men du får ingen rabatt om du har et barn i barnehage og et i SFO. Det skal ikke ha noe å si om du har et barn i barnehage og et i SFO for om du får søskenrabatt.


Valgkronikk:

«Allereie no ser vi teikn til at Tromsø er ein klassedelt kommune, der berre folk med høge inntekter har råd til å bu»

Pål Julius Skogholt, 1.-kandidat for Tromsø SV, presenterer SVs plan for Tromsø.


I kommunestyret tidligere i år foreslo Senterpartiet sammen med Venstre og KrF søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO, dette ble vedtatt og vi gleder oss til det blir satt ut i live. Her sparer barnefamilier en del penger.

Utjevne sosiale forskjeller – Vår barne- og familiepolitikk skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og vi ønsker at alle skal ha like muligheter- uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.


Valgkronikk:

Ikke bare et mandat fra velgerne, men et generasjonsmandat

En massiv grønn bevegelse vokser nå fram over hele verden. Extinction Rebellion er blitt en kraft som ikke kan overses, barn som frykter for fremtiden sin streiker, og mange av oss kjenner det i hjertet og på kroppen at vi har krysset en grense vi aldri skulle ha krysset.

 

Tidligere innsats – Vi trenger og styrke elevenes læringsmiljø, med tidlig innsats. Vi må sette inn styrke på å forebygge lese- og skrivevansker. For å få dette til vil vi arbeide for økt lærertetthet, med spesielt fokus på 1–4 trinn.

Skolemat – Nå må det skje noe! Kosthold er et viktig tiltak for å sikre kvalitet i skolen. Det er på høy tid at elevene i Tromsø får skolemat. Sverige har hatt denne ordningen siden 1940-tallet, USA siden 1946 og Finland siden 1948, Norge ligger kraftig etter. Vi undrer oss over at et av verdens rikeste land ikke skal ha råd til dette, som andre har gjort i årevis.


SV og Sp melder seg på i kampen om ordførerkjedet: – Vi vil kjempe for det

Men Arbeiderpartiet har ingen planer om at Gunnar Wilhelmsen skal gi fra seg posten.

 

Det er viktig å huske at dette også er et tiltak mot mobbing, man mobber ikke noen man deler et måltid med. Det å samles rundt et måltid styrker samholdet med elevene. Det skjer dessverre oftere en man vil tro, at lærere må ordne mat til elever som kommer på skole uten matpakke.

Vi vil arbeide for å innføre lunsj i alle skolene, fordi mat og drikke er en forutsetning for trivsel og god læring. Vi må huske at ernæring og læring går hånd i hånd.

Senterpartiet vil arbeide for å øke kvaliteten på SFO-tilbudene. Vi vil ha mer samsvar mellom foreldrebetaling, bemanning og kvalitet, og vi vil arbeide for økt voksentetthet som kan bidra til et trygt miljø og forebygge mobbing.


Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord

UiT-valgforsker Jonas Stein tror Senterpartiet får avgjøre hvem som bestemmer etter valget i både fylket og mange kommuner.

 

Senterpartiet vil også arbeide for at det skal tilbys flere fritidsaktiviteter i SFO-tiden, og vi vil være med å legge til rette for at dette kan organiseres gjennom et samarbeid med ulike frivillige organisasjoner.

Vi vil sikre at alle barn som vokser opp i Tromsø får det beste tilbudet, fordi barndommen varer livet ut.