Debatt

Enkeltmennesker som tør og vil satse får hjelp til å lykkes med regjeringens «Gründerpakke»

Høyre er næringspartiet som ser viktigheten av oss gründere og ønsker å løfte disse fram til å drive egen bedrift og være med på å skape arbeidsplasser.
meninger

Små- og mellomstore bedrifter skapes for en stor del av ivrige enkeltmennesker med stor arbeidslyst og en god forretningsidé. Nye arbeidsplasser og flere skattebetalere er de langsiktige effektene av lokalt gründerskap og nyskaping i Troms og Finnmark.

Komplisert skjemavelde og et ugjennomtrengelig byråkrati er særlig utfordrende for de små bedriftene som har mindre administrative ressurser enn de store. Forenkling i offentlig sektor blir derfor spesielt viktig for de små og mellomstore bedriftene.

Jeg har opplevd dette selv. En god forretningsidé og et gjennomarbeidet konsept med gode investerings- og driftsbudsjetter var på plass. Likevel var det overveldende mye som skulle på plass før jeg kunne starte min egen bedrift.

Hva gjør man for å få lån? Hva kan Innovasjon Norge gjøre? eller hva kan de ikke gjøre? Jeg fikk til og med en anbefaling om å leie inn noen som kunne skrive søknader om midler for oppstart til meg. Min lille virksomhet skulle altså leie profesjonell hjelp for å finne fram i jungelen av muligheter for å skaffe midler til å starte opp? Det er ikke rart at mange gir opp før de i det hele tatt kommer i posisjon til å utvikle ideen sin til en fremtidig bedrift.

Altfor mange kommer ikke videre fordi de ikke klarer å finne den sårt tiltrengte startkapitalen i et komplisert byråkratisk system. Kunnskap om og tid til å finne ut av dette blir i seg selv en barriere for å flytte de gode planene fra skrivebordet og ut i det virkelige livet.

Heldigvis er jeg medlem av et parti som lytter til gründere og de små næringslivsaktørene. Det er vi som utgjør en vesentlig del av fremtiden for nord. Høyre har i regjering lagt fram en «Gründerpakke» som skal legge til rette for nye bedrifter og flere lønnsomme jobber.

Noen av løsningene som ligger i pakken:

• Legge til rette for at flere starter egen bedrift.

• Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift. Dette ser vi lokalt gjennom blant annet det som heter «ungt Entreprenørskap»

• Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet. Dette er særlig viktig for å gjøre det mindre «utrygt» å starte for seg selv.

• Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere.

• Utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift.

• Redusere byråkratiet for næringslivet, både i form av forenklet rapportering og enklere regnskapskrav.

Dette er noen av punktene i denne «Gründerpakken». Jeg har stor tillit til at de som i dag prøver seg på nye virksomheter- ofte i kombinasjon med bruk av nye digitale formidlingsplattformer, skal komme lettere i gang med sine ideer når vi etter hvert ser resultatene av denne satsingen.

Høyre er næringspartiet som ser viktigheten av oss gründere og ønsker å løfte disse fram til å drive egen bedrift og være med på å skape arbeidsplasser.

Jeg stiller til valg for Høyre i Troms og Finnmark for å jobbe videre med dette. Jeg tror på enkeltmennesker som tør og vil satse – og jeg vil at de skal lykkes!