Debatt:

Høyre vil ha et idrettsløft i Tromsø

Les hva Tromsø Høyres planlagte idrettsløft er.

satser på idrett: Tromsø Høyre satser på idrett. Her er Sebastian Henriksen, Line Fusdahl og partiets ordførerkandidat Hans Petter Kvaal avbildet i Hansjordnesbukta i forbindelse med planene deres om å legge Tromsø Spektrum i området.  Foto: Ronald Johansen

meninger

I idretten hører man altfor ofte om de store stjernene, gull medaljer og de store anledningene. Virkeligheten er at dette er en viktig, men liten del av idretten. Hver dag og i hver bydel skapes det aktivitet for barn og unge gjennom frivilligheten.

Tromsø Høyre ønsker å spille på lag med frivilligheten og alle gode krefter i samfunnet. Derfor har vi vårt idrettsløfte for Tromsø-idretten i årene som kommer.

Sist gang Tromsø Høyre og det borgerlige byrådet styrte fikk vi i fellesskap med idretten på plass nye anlegg for fremtiden. Anlegg som Tromsøbadet, ny klatrehall, ny turnhall, utstyrssentralen TURBO og vårt samarbeid med TUIL for å realisere deres nye anlegg er tiltak som vil styrke idretten, frivilligheten og oppvekstvilkårene for barn og unge.

Barn og unge er det sentrale her, gjennom at vi politikere legger til rette for idrett og frivillighet forhindrer vi utenforskap, utjevner sosiale forskjeller, og bidrar til en bedre folkehelse. Dette vil ikke bare være viktig for enkeltmennesket, men for hele samfunnet. Gjennom å investere i idretten, frivilligheten og våre barn vil fremtidige kostnader på helsebudsjettene reduseres.

Det viktigste vi som Tromsø-politikere kan gjøre er å løfte det forebyggende perspektivet. Det vil gi gevinster for Tromsø kommune, samfunnet og den enkelte tromsøværing.

Tromsø kommunes økonomi er anstrengt og Tromsø Høyre mener at vi må prioritere bedre. Samtidig skal vi fortsette å utvikle Tromsø som by. Vi må legge til rette for et godt tilbud i bydelene, forebyggende arbeid for barn og fortsette vårt idrettsløfte. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å samarbeide med idretten, private aktører og andre som vil være med på utvikle idrettsbyen Tromsø.

Kommunen kan ikke alene bære dette med ved å legge til rette, være med på spleiselaget og en pragmatisk holdning kan vi fortsette å styrke frivilligheten.

Derfor ønsker vi å omregulere og utvikle Vallhall-tomten for å bruke disse midlene til å realisere fremtidige idrettsanlegg. Mye er blitt gjort de siste årene for idretten, men fortsatt har den innendørsidretten et prekært behov for et nytt anlegg.

Derfor ønsker vi å realisere Tromsø Spektrum i samarbeid med private aktører. Ved å flytte arrangement funksjonene til Nordbyen og at kommunen bygger en treningshall vil man gjøre et løft for idretten. Da vil Tromsø få si nye storstue samtidig som idretten får dekket sine behov.

Tromsø Høyre har en lang historie på å være Tromsø idrettsparti, fra basket mamma Alvhild Yttergård, til løftet som ble gjort på Templarheimen. Vi skal fortsette vårt idrettsløfte, tenke nytt og realisere prosjektene i samarbeid med alle gode krefter.

Tromsø Høyres idrettsløft:

• Starte byggingen av ny kommunal idrettshall (Tromsø Spektrum)

• Starte planleggingen av en ny friidrettsarena

• Legge til rette for at alle bydeler har et breddeidrettsanlegg

• Innføre fritidskort for alle barn og unge

• Sikre at idretten har en dør inn mot kommunen, særlig når det er turneringer og mesterskap

• Sette av areal til idrettsformål og støtte idrettslag med kommunal garanti for å utløse idrettsprosjekter

• Støtte inkluderingsarbeidet i Tromsø-idretten gjennom tiltak som Aktivitetsguide og lignende prosjekter

• Utrede nytt skøyteanlegg i vinterbyen Tromsø

• Bidra til serviceavtaler og bistand til drift av private idrettsanlegg

• Gjøre kommunale lokaler tilgjengelig og gratis for idretten når kommunen ikke bruker de