Debatt:

Gryende vilje for jernbane i nord

Det er godt å registrere at det er en gryende vilje til å bygge jernbane i nord, skriver Vidkunn Haugli i Målselv Venstre.

Vidkunn Haugli  Foto: Jan-Erik Bergstad

meninger

Vi får håpet dette ikke bare er et blaff forårsaket av panikk i forbindelse med det forestående lokalvalg. Jeg registrerer at det er tendenser til politisk kappspringing når det gjelder å være mest for Nordnorgebanen, og enkelte partier prøver å ta æra. Det får vi tåle. Det er saken som er viktig, og her må vi løfte i flokk.

Litt realitetsorientering er likevel på sin plass:

Det er sittende regjering som har løftet inn igjen spørsmålet om forlengelse av Nordnorgebanen. Tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen setter ord på realitetene når han i Nordlys for 21. august skriver:

«Under rødgrønn regjering ble ny jernbane i Nord-Norge utredet. Konklusjonen til Ap, Sp og SV var at den skulle skrinlegges. Jernbanen ble sågar ikke omtalt i deres påfølgende Nasjonal Transportplan».

Det er altså sittende regjering som har tatt spørsmålet fram igjen etter at de rødgrønne begravde ideen.

Nå skal man selvsagt ikke forskuttere hva resultatet vil bli, men det vekker håp når man nå signaliserer en konseptvalgutredning. Jeg ser umiddelbart at det må være et betydelig antall milliarder å spare om man dropper tanken om å føre banen helt inn på Tromsøya. Det er da vel få, om i det hele tatt noen her nord som har tatt til orde for noe slikt.

Ellers leser jeg jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik slik at hun ser Tromsbanen som et prosjekt som slett ikke er urealistisk. Det er godt å høre.