Debatt:

Høyres 10 punkter for en bedre næringspolitikk i Tromsø

Etter fire år med rødrødt styre trenger Tromsø en ny politisk ledelse som er fremoverlent på vegne av næringslivet, mener Tromsø Høyre.

Erlend Svardal Bøe og Hans Petter Kvaal 

meninger

En av kommunens viktigste oppgaver er å legge til rette for at nytt og eksisterende næringsliv kan utvikle seg, skape flere arbeidsplasser og øke verdiskapning.

I fjor tok Næringsforeningen i Tromsøregionen initiativ til å skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsø innen 2022. Det er et nødvendig og viktig initiativ som Høyre stiller seg bak. Flere private arbeidsplasser bidrar til økt omsetning, økt verdiskapning og økte skatteinntekter til kommunen som gir god velferd til alle innbyggerne i kommunen vår.

Hovedorganisasjonen Virke, som representerer over 21 000 bedrifter i Norge, har gjennomført en undersøkelse som viser at næringslivet i Tromsø opplever en kommune som ikke er god nok til å lytte og tilrettelegge for næringslivet, og at kommunen er alt for byråkratisk. Slik kan det ikke være om vi skal klare å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser.

Høyre vil ha en kommune som er lyttende, forutsigbar og som har en JA-holdning til nye ideer. Etter fire år med rødrødt styre trenger Tromsø en ny politisk ledelse som er fremoverlent på vegne av næringslivet og som er opptatt av å spille næringslivet god. Det hjelper ikke bare å prate om at en skal føre en god næringspolitikk, det må gjøres også.

Derfor har Høyre lansert 10 punkter for en bedre næringspolitikk om vi vinner valget i høst:

• Skape flere arbeidsplasser og støtte opp under Næringsforeningens initiativ om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022.

• Være en JA- kommune for dem som ønsker å bidra til vekst, verdiskapning og arbeidsplasser.

• Tilrettelegge mer næringsareal for små- og mellomstore bedrifter.

• Redusere eiendomsskatten for bolig og næringseiendom.

• Forenkle og avbyråkratisere kommunen.

• Etablere gründerfond og videreutvikle kommunens gründerhjelp.

• Gjøre det enklere for små lokale bedrifter å være med i anbudsprosesser og levere varer og tjenester til kommunen.

• Styrke kommunens næringsavdeling og sørge for at næringslivet må forholde seg til færrest mulig.

• Oppgradere og investere i veier.

• Øke bruken av offentlig-privat-samarbeid.