Debatt

Venstre for videregående

Videregående opplæring er en av de to desidert største oppgaveområdene i fylkeskommunen. Derfor blir fylkestingsvalget også et retningsvalg for opplæring.

Irene Dahl 

meninger

Valgprogram er viktige nok, men det kan være vel så viktig å se på hva som faktisk leveres og realiseres.

I Troms har Venstres fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, gjennom knapt seks år sørget for ei svært god kvalitetsmessig utvikling av opplæringa i Troms. På yrkesfag får stadig flere læreplass og karakterer som i snitt passerer landsnittet. I Troms øker gjennomføringsandelen og skolebidragene betydelig mer enn for resten av landet. Det har vært en glede for oss to å være med å skape ei slik utvikling, som hhv fylkesvaraordfører og gruppeleder for Venstre, i fylkesrådsposisjonen og utdanningskomitéen.

Roar jobbet svært målbevisst i utviklinga av fylkestingsmeldinga «Samspill for økt gjennomføring» (2015), det viktigste politiske dokumentet for de resultatene vi nå ser. Bare tittelen signaliserer vilje til samspill mot felles mål mellom aktørene i opplæringa: Skolene, bransjene, bedriftene, opplæringskontorene. Fylkestingsmeldinga satte både retning og konkrete tiltak, blant annet økt skoleansvar for formidling, lærlingeklausuler i anbud, elevombud, og «universitetsskoler» på videregående nivå i samarbeid med UiT.

Fylkesråden har samtidig klart å holde en bred skole- og tilbudsstruktur. Det er ganske utrolig etter kaoset på senhøsten 2013. Daværende fylkesråd foreslo seks skolesteder nedlagt, flere tilbud sentralisert, skoletroms ble deprimert.

Nå har skolestedene heller fått styrket sin posisjon, og fylkesråden har utredet, forankret og fått vedtatt en splitter ny skole for Sør-Troms, samt elevhybler nærmere nye Bardufoss vgs. Fylkesråden opprettet tidlig et felles fond for inntekter fra undervisningstillatelser for aquakultur, Blåfondet. Nå finansierer dette blant annet to helt nye elektrisk drevne båter til naturbruksskolene. Grønne båter vedtatt.

Det skapte nasjonal oppmerksomhet da fylkesråden foreslo fullføringsrett for alle i Troms. Året etter fylkestingets vedtak ble ungdomsretten utvidet nasjonalt. Allerede i 2013 uttalte årsmøtet i Troms Venstre at den håpløse begrensningen i ungdomsretten for dem mellom 21 og 25 år måtte fjernes.

I 2018 fikk venstremannen gjennomført at elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring skal kunne søke på hele programmenyen, slik som alle andre gjør. Det bør være en menneskerett, mener vi i Venstre.

Også samiskopplæringen har fått mer oppmerksomhet og konkrete tiltak for rekruttering. Fylkesråden jobbet fram ei fylkestingsmelding også for dette området, landets eneste i sitt slag. I 2018 kom nye Nettskolen Troms som verktøy både for samisk og andre distribuerte tilbud. Nettskolen vil også gi elever på mindre skoler og voksenopplæringa flere tilbud.

Venstres fylkesråd har konsolidert og videreutviklet Fagskolen i Troms, med egen rektor på plass og styrket økonomi. Fylkesråden deltok også nasjonalt med grunnlaget for ny fagskolelov.

Med junitingets saker om en helhetlig elev- og lærlingetjeneste, - og digital helsesykepleier, samt en ny strategi for voksenopplæring og karriereveiledning, har fylkesråden styrket alle områdene på opplæringsfeltet.

Det har vært seks gode år for opplæring i Troms med Venstre i posisjon. Kanskje den beste perioden noensinne. Det har vært ro og rom for fokus på læring, samhandling for kvalitetsutvikling. Fylket har på kort tid gått fra nestsisteplass til femteplass i Utdanningsdirektoratets skolebidragsrapport om man ser gjennomføring, karakterer og slutting under ett. Tenk det!

Hvis også du mener opplæring er viktig, bør du vektlegge nettopp det gjennom din stemme og legge grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling her nord.

Stem Venstre for videregående!