Debatt:

Venstre i regjering tar Nord-Norgebanen videre

Gjennombruddet denne uka viser at Venstre i regjering gjør en stor forskjell, skriver Trine Noodt, Irene Dahl og Morten Skandfer.

kjemper i regjeringen: Venstre kjemper for Nord-Norgebanen i regjeringen. Her er Venstres Morten Skandfer, Terje Breivik og Trine Noodt avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Frank Lande 

meninger

Denne sommeren har vi sett et enormt engasjement i nord for jernbane. Krav om sikkerhet, miljøtiltak, transportalternativer og næringstransport møttes i en erkjennelse: vi treng tog!

Ingen andre transportformer løser utfordringen like godt. Jernbanepartiet Venstre har vært tydelig på behov for mer jernbane, også i nord.

Venstre har vært i krevende forhandlinger i regjeringen de siste ukene. Nå har regjeringen gitt sin tilslutning til en konseptvalgutredning (KVU) av transportnettet i nord, inkludert Nord-Norgebanen, som er neste steg på veien til et moderne sammenhengende transportnett i nord, fra kaikant vis fylkesveier til bane. Alt dette må henge sammen.

Og banen må knytte sammen regionen, forholde seg til havner, veier og lokalsamfunn. Det dreier seg mest om gods og store og økende eksportvolum, men også å knytte lokalsamfunn sammen. Den enkleste delen å bygge er Harstad-Narvik-Tromsø, knyttet på en oppgradert Ofotbane med dobbeltspor.

Banen må ha god kontakt med veinettet videre nordover. Nordlandsbanen må elektrifiseres. Hastigheten må opp, fisken og passasjerene har det travelt. Så må disse banene knyttes sammen mellom Fauske og Narvik, så Norge blir et jernbaneland.

Den utredningen som Jernbanedirektoratet la fram i sommer inneholdt mange vurderinger og løsninger som var mangelfulle. Det vil komme fram i høringsrunden som pågår. Grunnlaget, fordelene og konseptet for en bane vil komme bedre fram. Ikke minst må samiske interesser tidlig inn for å kunne unngå en bane med mange reinpåkjørsler.

Og kjenner vi landsdelen rett vil engasjementet holdes oppe. Dette er en sak i særklasse, og vi har gode argumenter. De som trodde at saken deretter skulle legges i en skuff vil bli skuffet. Nå tas saken videre til en mer omfattende utredning med større ressurser.

Engasjementet og kravet fra nord har nådd fram, nå må vi holde trykket oppe. Det er fremdeles et stykke igjen til vi kan se de første togene rulle inn på nye stasjoner, men Venstre vil gi dette prioritet i arbeidet med samferdsel fremover.

Nord-Norgebane er en sak av nasjonal betydning fordi det gjør mulig å mangedoble eksportinntektene særlig av sjømat.

Det trenger vi i årene som kommer etter oljen. Dette forstår stadig flere. Og vi er stolt over å være i front med Venstre. Gjennombruddet denne uka viser at Venstre i regjering gjør en stor forskjell!

Med dette er vi virkelig på sporet av Nord-Norgebanen! Vi er kommet et langt skritt fremover.