Debatt:

Kan event-delen av Tromsø Spektrum flyttes til sentrum?

Ved å etablere en storstue for de store anledninger i sentrum/Nordbyen så mener idrettsrådet at Templarheimen Arena vil dekke de øvrige behov som var skissert i de opprinnelige planene, og vi støtter derfor dette.

HER SKAL DEN LIGGE: Prosjektgruppa har foreslått at Tromsø Spektrum skal bygges på Templarheimen. Det står fortsatt åpent om Tromsøhallen (øverst) skal rives eller pusses opp.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv har Tromsø Spektrum øverst på prioriteringslista.


Debatt:

«Derfor ønsker vi å realisere Tromsø Spektrum i samarbeid med private aktører»

Les hva Tromsø Høyres planlagte idrettsløft er.


Det er nå kommet et initiativ om at «event»-delen flyttes til Nordbyen-prosjektet i sentrum. «Event»-delen skal være for de store arrangementer. Eksempelvis landskamper i håndball, europacup i volleyball etc. Eventuelt også som en konsertarena, idrettsgallaen, Melodi Grand Prix osv.


Trange kår for idretten de neste fire årene:

Disse hallprosjektene vil kommunen satse på

Hall- og anleggskapasiteten i byen dekker bare halvparten av idrettens behov. Samtidig ligger det an til smalhans når det gjelder bygging av nye.


Uten denne spesielle «Event-delen» vil anlegget på Templarheimen kunne realiseres både raskere og billigere, samt at idretten ikke risikerer å bli fortrengt av konserter etc. Dette anlegget på Templarheimen har fått arbeidstittelen «Templarheimen Arena.»

Templarheimen Arena er skissert med seks ballflater og en innendørs friidrettsarena, samt kafé-område og noe tilskuerkapasitet. Et anlegg som kan benyttes til trening, seriespill/stevner og turneringer. En fantastisk mulighet, ikke minst for aktivitet og breddeidrett.


Kommunen kjøper tilbake Ikea-tomten

I 2015 solgte kommunen Ikea-tomten for 52,7 millioner kroner. Nå kjøper kommunen tomten tilbake for 57 millioner kroner.


Ved å etablere en storstue for de store anledninger i sentrum/Nordbyen så mener idrettsrådet at Templarheimen Arena vil dekke de øvrige behov som var skissert i de opprinnelige planene, og vi støtter derfor dette. Vi registrerer at initiativet også har fått tilslutning fra politisk hold.


Jens Ingvald Olsen vil ha Tromsø Spektrum på Ikea-tomten

Jens Ingvald Olsen og Rødt mener at Ikea-tomten er en bedre plassering for Tromsø Spektrum enn Templarheimen.


Templarheimen Arena forutsetter at dagens Tromsøhall rives. Både grunnforhold og byggets forfatning tilsier dette. Alternativet er en omfattende og kostbar oppgradering, samt at hallen i så fall vil måtte stenges i en lang periode.

Det er en forutsetning fra idrettsrådet at før Tromsøhallen kan rives, så må det etableres ekstra hallkapasitet med minimum tre haller/ballflater, gjerne som enkle treningshaller som også kan dekke et behov i de bydelene som ikke har dekning i dag.


Har ventet på hall i 20 år, men nå varsles Tromsø Spektrum isteden: – Dette er en hån mot barna på Storelva

Kommune har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheter for den nye multihallen Tromsø Spektrum. Samtidig er nye flerbrukshallen på Storelva stoppet nok en gang fordi den blir for dyr.


Ut over dette er det viktig å få reservert areal til fremtidige idrettsformål i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette slik at idrettslag som har mulighet til å bygge egen hall kan få tilgang til tomt.


Tromsø idrettsråd har levert prosjektskisse for Tromsø Spektrum: - Må få prioritet

Kommunen har bedt idrettsrådet komme med en rapport som beskriver inneidrettens behov. Løsningen er nå skissert og heter Tromsø Spektrum.


Til slutt vil vi oppfordre alle idrettsinteresserte til å få med seg valgkampens idrettsdebatt. Tromsø Bibliotek mandag 2. september kl. 18.00.