Debatt:

5.000 grunner til å stemme SV

I dag fullfører i gjennomsnitt bare 7 av 10 videregående etter fem år i Troms fylke. Det er altfor lite.

VALG: Elias Crogh er nestleder i Troms og Finnmark Sosialistisk ungdom. Foto: Innsendt 

meninger

Enda verre er det at bare halvparten av de som starter yrkesfaglig utdanning i fylket fullfører opplæringen. Det vil si at ut av de 1.180 elevene som begynte på yrkesfag i skoleåret 2018 – 19, vil 590 av disse ikke få fullført utdanningen sin ifølge statistikken. For elevene på studiespesialisering er det heldigvis ikke like ille. 85% av dem som begynner på studieforberedende linjer fullfører skolegangen. Troms fylke har altså et stort problem når det kommer til spriket mellom yrkesfag og studiespesialiserende elever som fullfører skolegangen.

Tidligere denne måneden skrev fylkesleder i Troms og Finnmark Unge Høyre, Tonje Nilsen at Høyre har som mål at 5.000 flere skal fullføre videregående innen 2025 nasjonalt. For å nå dette målet nevner hun at de vil starte allerede i grunnskolen med det hun kaller «intensiv læring» for de elevene som henger etter i lesing, skriving og regning. For de elevene som allerede henger etter og sliter med intensiviteten i skolen vil Høyre altså påføre enda mer intens læring for at de ikke skal falle etter. Intensjonen er riktig, men nok en gang forstår ikke Høyre hva som ligger bak problemet og hva som faktisk må til for å løse det.


Debatt:

«5.000 grunner for å stemme Høyre»

– I kampen mot sosiale forskjeller er utdanning det beste verktøyet vi har. Derfor vil Høyre at 5.000 flere hvert år skal fullføre videregående


Det er riktig at man må starte allerede i grunnskolen for å fange opp elever som sliter og henger etter. Men mer «intensiv læring» er ikke veien å gå, mener vi i SV. Det er ikke noen nyhet at vi vil innføre en heldagsskole med mer kreativ og praktisk læring. Men det som er nytt er at Stoltenbergutvalget, som den blå-blå regjeringen selv satte ned for to år siden for å se nærmere på forskjeller i grunnskolen, har i sin avsluttende rapport som kom ut tidligere i år foreslått nettopp å innføre en heldagsskole for å utjevne forskjellene i grunnskolen. Selvfølgelig har ikke Høyre tatt dette forslaget innover seg, selv om det var nettopp dem som bestilte utredningen.

Uansett om Høyre liker det eller ikke er det nå gjennomgående enighet blant fagfolk om at å slå sammen vanlig skole og SFO til en heldagsskole uten hjemmelekser og med mer fritid til elevene, er noe vi absolutt trenger for å forbedre den norske grunnskolen. Og som Tonje Nilsen var inne på i sitt innlegg; en bedre grunnskole som oppdager tidlig hvem som har større sjanse for å falle fra på videregående er viktig for å få opp andelen elever som fullfører VGS.

Det er i tillegg merkelig at i et innlegg om å få flere til å fullføre VGS nevnes nesten ingen tiltak om nettopp videregående skole. Her har Høyre ingen reell politikk til å bygge opp alle de tomme ordene de kommer med. Men frykt ikke, Tonje! Vi i SV har nemlig ganske mange gode løsninger for VGS.

Først og fremst må fraværsgrensen fjernes. Den presser syke elever på skolen og de svakeste elevene ut av systemet. I stedet for å tvinge elever på skolen vil vi bekjempe selve grunnproblemet, som blant annet er en altfor dårlig skolehelsetjeneste for dem som trenger det. Vi vil innføre et krav om at det til enhver tid skal være både helsesykepleier og psykolog til stedet på skolene.

I tillegg vil vi bekjempe «teste og pugge-tyranniet» til Høyre. Det første steget mot det er å fjerne eksamen. I stedet for en urettferdig og ulogisk ordning som avgjør et helt år med hardt skolearbeid på 5 – 6 timer i en svett gymsal, vil SV innføre en mappeordning for hver elev i hvert fag der det viktigste arbeidet fra hele året blir lagt inn og vurdert av en sensor på slutten av året.

Angående yrkesfag har Troms fylke et stort problem når nesten halvparten av alle som starter på yrkesfag ikke fullfører utdanningen sin. Troms fylke ligger på bunnen av listen med bare Finnmark under seg i denne statistikken, som vi dessuten skal slås sammen med om ikke lenge.

Løsningen på dette ganske alvorlige problemet er heldigvis relativt enkel. En av de viktigste grunnene til at bare 53 prosent av yrkesfagelevene i Troms fullfører VGS er mangelen på lærlingplasser. Nasjonalt vil derfor SV lovfeste retten til lærlingplass slik at de som går yrkesfag kan få fullført utdanningen sin på lik linje med de som går studiespesialisering. Men vi kan også gjøre noe på lokalt nivå. I dag har SV i flere kommuner inkludert Oslo fått gjennomslag for et krav om at entreprenører på offentlige anbud må bruke lærlinger i bedriften. I disse kommunene ser vi allerede positive resultater. Andelen yrkesfagelever som fullfører videregående går opp.

Alle disse tiltakene vil være med på å hjelpe videregåendeelever med å fullføre skolegangen sin. Avslutningsvis vil jeg si meg enig i det fylkeslederen i Unge Høyre skrev: «I kampen mot sosiale forskjeller er utdanning det beste verktøyet vi har». Dette er helt riktig, men i den kampen trenger vi handlekraftige politiske løsninger. Det har ikke Høyre.

I det kommende lokalvalget kommer jeg til å stemme SV fordi jeg er selv elev på videregående og vet at det dessverre bare er et parti som tar oss og våres problemer på alvor.