Debatt:

Hvordan man tar viktige avgjørelser

Jeg jobber på Tildelingskontoret og har levd med nedleggelsesspøkelset i over ett år. Så hva har jeg lært på det året? Jo, at politikere slett ikke trenger å sette seg inn i en sak for å avgjøre den. 
meninger

At de kravene som ligger på meg om å utrede en sak tilstrekkelig og jobbe kunnskapsbasert, det gjelder ikke de som tar de viktigste avgjørelsene. Og at når kunnskapen til slutt foreligger, så kan man ignorere den, enten den kommer fra fagfolk eller brukerorganisasjonene.


Legger ned tildelingskontoret: – Det finnes ingen faglige grunner til nedleggelsen

Nesten to år på overtid ble det vedtatt – kommunens sentrale tildelingskontor for velferdstjenester ble lagt ned.


Det hele toppet seg på onsdag da Tildelingskontoret ble vedtatt nedlagt og i stedet skal man altså opprette et velferdskontor og flere små tildelingskontor under seksjonene. Det er ikke til å tro.

Som saksbehandler innhenter man den dokumentasjonen man trenger. Man henter inn uttalelser fra tjenesteytere og man drar hjem til innbyggeren for en grundig samtale og kartlegging.

Etterpå vurderer man informasjonen nøye opp mot lovverk, rundskriv og tjenestebeskrivelsene kommunestyret har vedtatt.


Theo (2) er blind og har omfattende misdannelser i hjernen:

– Det har vært en kamp mot systemet hele veien

Siden Theo (2) fikk den svært sjeldne diagnosen for halvannet år siden, har foreldrene kjempet en beinhard kamp for å få den hjelpen de har krav på.


Kunnskapene mine om forvaltning har tatt år å tilegne seg. Den helsefaglige vurderingen gjør jeg med trygg bakgrunn i at jeg er ergoterapeut med erfaring fra både sykehjem, hjemmetjeneste og rehabilitering.

Jeg har dyktige kolleger å diskutere saken med. Det hele ender i et begrunnet vedtak og en tjeneste som har god sjanse for å treffe innbyggerens behov.


Høyre vil spare 20 mill. på å si opp hver tiende i sentraladministrasjonen: – De har skjermet seg selv

Slik vil partiet reversere mange av kuttene i helse- og omsorgssektoren.


Det betyr ikke at det alltid treffer. Men tenk hvis jeg skulle gjort det slik som Ap, SV og Rødt har gjort når det gjelder saken om vedtaksmyndighet, den såkalte tillitsreformen.

Først vedtok de å legge oss ned uten å ha hentet inn informasjon om hvordan systemet fungerer i dag, uten å drøfte med antatte og deres tillitsvalgte og uten å spørre brukerorganisasjonene hva de mener.

Så har de etterpå kjørt en skinnprosess hvor både saksbehandlere, utøvende tjeneste og brukerorganisasjoner har fått uttale seg, men de velger likevel det alternativet som alle fraråder.


Økonomirapport 1:

Tømmer disposisjonsfondet og kutter antallet byråkrater på rådhuset – slik vil Ap, SV og Rødt reversere deler av helse-kuttene

Ved inngangen av 2019 var kommunens disposisjonsfond på 130 millinoner kroner. Med posisjonens forslag vil det kun være 32 millioner kroner igjen i 2020.


Dette tilsvarer at jeg kun leser halve søknaden, hopper over hjemmebesøket og velger tjeneste ut fra hva jeg har hørt at en annen person fikk i en annen kommune.

Sjansen for å treffe innbyggernes behov på den måten er svært dårlig, og vedtaket om omorganisering av Tildelingskontoret vil heller ikke treffe Tromsøs behov.


Tore (62) frykter kuttene innen helse og omsorg: – Jeg får dårlig samvittighet for å leve

De foreslåtte kuttene på 200 millioner kroner innen helse og omsorg skremmer rullestolbruker Tore Nilsen.


Fem kontor istedenfor ett er selve oppskriften på en mindre effektiv, dyrere, mer oppdelt og dårligere forvaltning.

Jeg har forresten lært en ting til. Tillitsreformen, den gjelder bare ansatte på andre enheter, ikke meg og mine kolleger.