Debatt:

Å tenke det, ønske det, ville det. Men gjøre det?

Vil Støre egentlig snøre av heie Nord-Norge? Eller er hensikten å nærme seg sperregrensen for sitt eget parti?

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

meninger

Like etter valgnatta sa Jonas Gahr Støre til NRK at Nord-Norge hadde talt, og at meldinga var mottatt. Det var nærliggende å tro at han sikta til det entydige og sterke kravet om bygging av Nord-Norgebanen, kravet som hadde eksplodert i løpet av sommeren.

Hilde Sagland, styremedlem i Tromskomiteen for jernbane  Foto: Birger Caspersen

Men allerede 11. september kunne vi lese i avisa Nordlys om hans fempunktsplan for hvordan Ap skal gjenreise seg i de tre nordligste fylkene:

• Fiskeripolitikk.

• Forsvarspolitikk.

• Desentralisert kunnskapsplan for å sikre høgere utdanning for alle.

• Nye arbeidsplasser basert på naturressursene i nord.

• Infrastruktur der førsteprioriteringa er utbedring av veinettet.

Nødvendig alt sammen, og det skulle bare mangle. Men hvor blei det av Nord-Norgebanen – den utløsende faktoren for at denne fempunktsplanen skal lykkes? Rett nok har disse punktene vært tema i valgkampen, men det som virkelig har fått opp temperaturen i kommentarer, kronikker og leserinnlegg har vært kravet om Nord-Norgebanen.

• Folk flest forstår at god fiskeripolitikk vil halte uten miljøvennlig og sikker transport av godene.

• Folk flest skjønner at trygg forsyningssikkerhet gjennom eget land er nødvendig i både krise- og fredstid.

• Folk flest veit at høgt utdanna ungdom gjerne flytter dit hvor kommunikasjonene er både lettvinte og miljøvennlige.

• Folk flest ser at nye virksomheter alltid blomstrer der jernbanen er ei hovedpulsåre gjennom en region.

• Folk flest har erfart at veinettet aldri blir bra uten at jernbanen overtar for trailertransport.

Derfor stiller 80 prosent av folk i nord seg bak kravet om Nord-Norgebanen.

Kort sagt er jernbanen grunnmuren i moderne samfunnsutvikling. Eller sagt med Håvard Rem i si bok Togreiser (2009): “Lakmustesten på om et land eller en sivilisasjon funker, er denne: Går togene?”

Dette trodde vi Støre hadde forstått da han 14 dager før valget – på overtid riktignok – ville lytte til Nord-Norge, og ville åpne for jernbane i nord (ifølge Nordlys og Fremover). Men to dager etter valget er Nord-Norgebanen fjernet fra agendaen.

Tror Støre at vi lider av kollektiv svekket hukommelse? Vil Støre egentlig snøre av heie Nord-Norge? Eller er hensikten å nærme seg sperregrensen for sitt eget parti?

Om svaret skulle være et klart «nei» på disse spørsmålene, må bygging av Nord-Norgebanen inn i Ap sitt valgprogram i god tid før Stortingsvalget 2021 – om alle godord skal ha troverdighet.