Debatt:

Fremdeles feil om Aps eldreløfter

Antall nye årsverk i løpet av åtte rødgrønne år var ikke 12.000, som du mener var lovet, men hele 22.000!
meninger

Da må jeg nesten korrigere deg nok en gang, Ivar Andersen! Ikke fordi jeg har behov for å angripe deg, som du påstår. Men skal man diskutere eldrepolitikk, må man iallfall prøve å være korrekt på fakta, slik jeg ser det.

Tove Karoline Knutsen  Foto: Ronald Johansen RONALD JOHANSEN

Noen av de tallene du kommer med i ditt innlegg i iTromsø 17.09 bygger dessverre på feilinformasjon fra høyrepartiene.

Da Stoltenberg-regjeringen innførte det kommunale investeringstilskuddet i 2009, sa statsministeren at det skulle føre til bygging av 12.000 sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser innen 2015. Resultatet ble 12.292 plasser påbegynt innen dette året; over 7.000 av disse ferdigstilt.

Antall nye årsverk i løpet av åtte rødgrønne år var ikke 12.000, som du mener var lovet, men hele 22.000! Dette er SSB-tall som også departementet bruker. Altså mye bedre enn det man kunne håpe på.

Når det er sagt, kan jeg bare være enig med deg i at vi hele tiden trenger å jobbe enda mer målrettet for at eldreomsorgen skal bli bedre. Det må være en selvfølge at eldre mennesker kan leve et godt og rikt liv, enten man bor hjemme eller på institusjon.

Jeg synes fremdeles det er en flott ambisjon å ha at det «skal skinne av eldreomsorgen». Men skal vi lykkes med, det må regjeringen og kommunene spille på lag. Og, ikke minst, dette er faktisk et oppdrag alle partiene må ta på alvor – ikke bare Arbeiderpartiet, som du er så opptatt av å kritisere, Ivar Andersen.