Debatt:

Ja, vi gjør ting sammen i et samfunn, men det er uklokt å sløse

Det er interessant å registrere hvordan forvrengte utsagn spres, selv etter at de flere ganger er tilbakevist, skriver Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita.

Samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel 

meninger

Jonas Steins kronikk lørdag 28. september i iTromsø, der han spinner videre på at jeg skal ha foreslått at kun de som bor i Nord-Norge skal betale for en eventuell forlengelse av Nord-Norgebanen, kom bare to dager etter at jeg i Nordnorsk debatt (Nordlys) hadde tilbakevist dette.


Fra sidelinja:

«Selv om vi som innbyggere skal betale vår andel gjennom bompenger, så er det staten som tar mesteparten av spleiselaget»

Man kan lure på om Civita har forståelse for hva et samfunn faktisk er, skriver spaltist Jonas Stein om deres utregning av Nord-Norgebanen.


Det startet med at Bergensavisen og Nationen forvrengte det jeg skrev i en kronikk i Dagens Næringsliv (DN) 18. september. Jeg har tilbakevist påstanden i begge avisene, i en debatt i Dagsnytt 18, og sist i Nordnorsk debatt. Likevel bygger Stein sin kronikk på den samme gale påstanden.

Ut fra det som foreligger av beregninger fremstår en forlengelse av Nord-Norgebanen som svært lite lurt. Full utbygging er kostnadsberegnet til over 130 milliarder kroner, et kostnadsanslag som fort kan sprekke. Nytten er så liten at nesten hver krone en ville brukt på prosjektet anslås å ville gått tapt. Dette var utgangspunktet for min kronikk i DN.

For de fleste av oss er hundre milliarder kroner noe vi ikke har et naturlig forhold til. Derfor «oversatte» jeg tapet en utbygging av Nord-Norgebanen vil påføre oss som samfunn, til 44000 kroner per husholdning i Norge. I siste instans er det nemlig husholdningene i Norge som vil måtte dekke tapet, på den ene eller andre måten.

For de fleste husholdninger er dette mye penger å sløse bort. Selv om nytten ved en utbygging ville være liten, ville banen hatt litt nytte for noen, og for dem ville det selvsagt vært fint om banen ble bygget. Hvem vil ikke svart ja til en gave til mer enn 100 milliarder kroner?

Regnestykket med at tapet ved Nord-Norgebanen ville tilsvart om lag en halv million kroner per husholdning i Nord-Norge lagde jeg for å illustrere hvor forskjellig det er for oss mennesker om vi får noe som gave eller må betale selv. Normalt endres da våre prioriteringer.

La meg igjen gjenta: Jeg har ikke foreslått at Nord-Norge skal betale for en eventuell Nord-Norgebane selv. Det jeg foreslo var å skrinlegge ideen om å bygge den.

Det vil være langt bedre å bruke penger på dobbeltspor på Ofotbanen og ruste opp veiene i Nord-Norge.