Debatt:

«Alle trenger fastlegen»

På ett år har ledige plasser hos fastleger i Tromsø gått fra 1.938 til null. Omtrent 1.500 mennesker står i kø for å få ny fastlege. Tromsø er dessverre ikke alene.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Over hele landet rammes stadig nye kommuner av fulle pasientlister, med umiddelbare konsekvenser for pasientene og kommunehelsetjenesten. Legeforeningens egen kartlegging bekrefter utviklingen. Den viser at antallet kommuner som melder om store problemer med fastlegeordningen er mer enn firedoblet siden 2017. Hver tredje kommune forteller at situasjonen har forverret seg. Situasjonen har på kort tid gått fra vondt til verre.

Det er ikke lenger noen tvil om at fastlegeordningen er under et altfor stort press. Rapporter, undersøkelser og evalueringer har slått dette fast gang på gang. Vi vet at arbeidsbelastningen er for stor og at fastlegeordningen er underfinansiert. Mange fastleger melder at arbeidshverdagen er uhåndterbar. Erfarne fastleger forteller at de vurderer et helt annet legeyrke. 1 av 10 er allerede på vei ut. Konklusjonen er klar og tydelig: Utviklingen er ikke bærekraftig. Vi må handle umiddelbart.


I oktober var det ingen ledige fastlegeplasser i Tromsø: – Kritiske forhold og et brudd på pasientrettighetene, mener fastlegene

På ett år har ledige plasser hos fastleger i Tromsø gått fra 1.938 til 0 plasser. Omtrent 1.500 mennesker står i pasientkø.


Vi må få de erfarne fastlegene til å bli – gjennom robuste rammevilkår, kortere lister og mer tid til pasientene. Vi må også utdanne og få på plass nye fastleger – gjennom flere utdanningsstillinger, en lettere inngang til yrket og mer økonomisk og sosial trygghet. Slik sikrer vi at fastlegene får mer tid, rom og trygghet til å være en god fastlege for sine pasienter.

Undersøkelser viser at befolkningen holder fastlegen svært høyt. Vi vet også at pasientene ønsker seg bedre tilgjengelighet og enda mer tid i møte med fastlegen. Det er nettopp dette fastlegene og Legeforeningen kjemper for. Norge må investere i det som har gjort fastlegeordningen til en suksess. Vi må ikke miste den viktige langvarige relasjonen mellom pasient og fastlege.


Lurer du på hva fastlegen din tjener? Se lista her!

Her kan du se inntekten til fastlegene i byen.


Da er det helt nødvendig at fastlegeordningen styrkes gjennom en forpliktende økonomisk opptrappingsplan.

Vi kan ikke fortsette å ha fastlegeordningen på drypp. Derfor må det komme et løft – og det må være i milliardklassen. For det alle nå vet, er at dette haster mer enn noen gang. Fastlegeordningen har levert gode helsetjenester i snart 20 år. En framtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar. Nå er det regjeringens tur til å levere.