Debatt:

Er vi klare for vinteren, Høie?

Dagens krise er en sak for seg, men vi må også forhindre at dette skjer igjen, skriver Ingvild Kjerkol (Ap) om ambulanseflytjenesten.

Helseminister Bent Høie  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Det er nå fire måneder siden operatørskiftet i ambulanseflytjenesten. Det er ikke uvanlig med litt rusk i overgangen til nye kontrakter, men at Babcock etter fire måneder ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten burde få alarmbjellene til å ringe i Helse- og omsorgsdepartementet. For i Nord-Norge er vinteren i full anmarsj, og da må helsepersonell og befolkningen kunne være trygge på beredskapen.


Babcock setter inn ekstra ambulansefly og starter forhandlinger med pilotene

Luftambulanseoperatøren Babcock setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å bedre beredskapen i nord. De møter også pilotene til forhandlinger.


Det er de ikke nå. Den nye operatøren leverer nå dårligere beredskap, enn det man hadde våren 2019 og i 2018. Dette synes ikke å påvirke helseministeren nevneverdig. Statsråden har ved flere anledninger sagt til Stortinget at det er «etablert en bakvaktordning med piloter som kan settes inn ved plutselig sykdom, med ett crew i Alta om natten og ett på Gardermoen på dagtid» og at «dette har man ikke hatt tidligere.»

Men den ordningen statsråden viser til er ikke på plass. Høie refererer til hva som står på papiret i kontrakten, ikke hva som finnes av faktisk beredskap fire måneder inn i denne operatørperioden.


Luftambulanseberedskap opp i Stortingets spørretime:

Frykter for beredskapen på grunn av pilotmangel

I de fire første månedene har regulariteten til ambulanseflyene til Babcock ligget på rett over 90 prosent. – Det er ikke godt nok, sier helseminister Bent Høie (H).


Sannheten er at tjenesten er på hælene. Fylkeslegen i Troms og Finnmark har påpekt at pilotmangel er en stor utfordring for å få rask hjelp. 4 av 10 piloter mangler i Kirkenes. Den nye operatøren har funnet ut at de er for underbemannet til å kunne stille med standbypiloter eller bakvakter.

Nå jobbes det med å bemanne opp, men det er lite sannsynlig at de får det til før sommeren 2020. Er vi egentlig klare for vinteren, Bent Høie?

Dagens krise er en sak for seg, men vi må også forhindre at dette skjer igjen. Helseministeren fikk beskjed av stortinget om å utrede offentlig/ideell drift av tjenesten. Han har opprettet en ekspertgruppe, men denne har ingen representasjon fra de som jobber operativt i tjenesten.

Det er den samme feilen de gjorde da de laget anbudet vi nå sliter med. Jeg har en klar advarsel til Høie: Ikke gjør den feilen igjen.