Dagsorden fra nord med særrettigheter

Mener forfatterne at næringslivets interesser må vike i møte med samisk særinteresser? skriver Karl-Wilhelm Sirkka om kronikken til blant annet Willy Ørnebakk.

TROMS: Utsikt mot fjellene sør for Tromsø by.   Foto: Helge Hansen, NTB Scanpix

meninger

iTromsø publiserer 13. november et debattinnlegg under overskriften: «Dagsorden fra nord», med Willy Ørnebakk, Sveinung Eikeland og Ole Øvretveit som forfattere. De skriver «Norsk nordområdepolitikk kan ikke se bort fra de viktige nordnorske sakene om transportløsninger, kvotereguleringer, sykehusstruktur og samiske rettigheter i møte med næringslivets interesser».

Det er ikke rettigheter forfatterne her omtaler, men særrettigheter, og det til én av landets mange minoriteter. Mener forfatterne at næringslivets interesser må vike i møte med samisk særinteresser?

Spørsmålet er på sin plass. Debattinnlegget illustreres nemlig med et bilde over en halvside, tatt under åpningen av Arctic Frontiers i 2015. På talerstolen står sametingspresident Aili Keskitalo (NSR). Hun ønsker delegatene «velkommen til Sápmi. Vi urfolk må være med når avgjørelser som gjelder våre regioner blir tatt. Og vi vil ha en nøkkelrolle».

Og det fikk Sametinget, nemlig i 2016 rollen som «regional samfunnsutvikler» og i tillegg, rollen som partner i arbeidet med «videreutvikling og samarbeide om nordområdepolitikken» i «et nytt møtested mellom regjeringen, politisk ledelse i de tre nordligste fylkeskommunene og Sametinget», som ble etablert samme år. Begrunnelse: «urfolkenes rettigheter står høyt på dagsorden» (UD og KMD på Nordnorsk Debatt 5. oktober 2016).

  Foto: Privat

Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland, synes å sette pris på den politiske utviklingen som skjer på utsiden av den etablerte samfunnsnormen og ordenen her nord. Den 10. juli 2018 publiserer han i pressen: «Me hyllar Sametinget, som tok ein bit av staten primært i nord. Me framsnakkar FeFo som tok ein stor bit» (FeFo= Finnmarkseiendommen).

Før Willy Ørnebakk ble fylkesråd/fylkesrådsleder var han sametingsråd og kandidat til vervet som sametingspresident. Som fylkesråd i Troms fylkeskommune hadde han ansvaret for arbeidet med fylkesplanen for Troms 2014-2025 hvor det ble skrevet inn og vedtatt et eget kapittel i fylkesplanen «Urfolksdimensjonen» med pålegg til kommunene om blant annet «å følge opp urfolksdimensjonen i nordområdepolitikken». Sametinget som deltok under arbeidet med å utvikle fylkesplanen, ble også tildelt rollen som partner i oppfølging av fylkesplanen.

Det er det nye fylkesting for Troms og Finnmark som skal definere og beslutte «dagsorden fra nord». Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, Arbeiderpartiet, er sametingsrepresentant, leder av nærings- og kulturkomiteen, 2017-2021. Fylkesråd for plan, økonomi og kultur og fylkesrådets nestleder, er Anne Toril Eriksen Balto, Senterpartiet. Eriksen Balto var politisk rådgiver for sametingsrådet 2017-2019.

Hvor langt fylkesrådet i det nye Troms og Finnmark fylke kommer til å strekke seg når det gjelder samiske særrettigheter i «dagsorden fra nord», vil tiden vise.