NHO Reiseliv på ville veier

– En polarisert debatt om utslipp og for mange og for gjerrige cruiseturister er for snever. Masseturismen er kommet for å bli, og vi må lære oss å håndtere den på en vennlig og bærekraftig måte til nytte for aktører både på land- og sjøsiden!

BILDENOTIS: Cruiseskipet Costa Pacifica til kai i Breivika. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø BILDENOTIS: Cruiseskipet Costa Pacifica til kai i Breivika. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø 

meninger

I iTromsø kunne vi i helgen lese om de utfordringer cruiseturismen har med støtte i NHOs såkalte klimarapport. På NRKs hjemmesider i 17. november kan vi lese at forskere tilbakeviser NHOs tall og karakteriserer de som «helt på jordet» når de snakker om bærekraftige turister. At det i det hele tatt er mulig å komme fram til disse tallene er for oss i cruisenæringen helt uforståelig.

NHO Reiselivs klimarapport, der forfatterne har regnet på utslipp fra ulike ferieformer til Norge, er preget av unøyaktigheter og feil bruk av tallmateriale. Forsker Carlo Aall understreker dette i en kommentar til denne rapporten. En slik rapport kan være nyttig, men det forutsetter at alle dataene som brukes som grunnlag for rapporten er korrekte. I dette tilfellet er de neppe det.


Ny rapport: Cruiseturister legger igjen lite penger og forurenser mye CO2

En fersk rapport viser at cruiseturister er den turistgruppen som legger igjen minst penger i Norge og som slipper ut mest CO2.


At NHO som organiserer hotellene og flybransjen tar til orde for å snakke ned konkurrenter om kundene er en ærlig sak, men da må man i alle fall sørge for å ha riktige tall. Gjør man det gir rapporten et helt annet bilde, nemlig at cruise ikke er noen versting, selv om vi erkjenner at vi har en lang vei å gå før vår næring har et karbonavtrykk vi er fornøyd med. Cruisenæringen har per i dag – i likhet med en rekke andre næringer – et miljøavtrykk som ikke er godt nok. NHOs rapport viser også dette klart. Næringen har derfor forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Stadig flere havner åpner landstrømanlegg som vil fjerne utslipp og synlig røyk ved landligge. Allerede neste år vil cruise skip utføre tester med fremtidens batteriløsninger og brenselsceller og vise veien mot nullutslippssamfunnet vi alle ønsker oss. Næringen er selv offensiv, er i forkant av utviklingen i skipsfarten og tar vårt miljøansvar på alvor.

Vi er først og fremst opptatt av å få ned egne utslipp, og liker ikke å snakke om andres. Grunnen til at vi nå likevel velger å gjøre det er at NHOs rapport sammenligner ulike reiseformer direkte, og antyder at de mest forurensende må bort. Da er det viktig at resultatet er riktig.


«Roald Amundsen» er første av sin type gjennom Nordvestpassasjen

Det hybriddrevne Hurtigruteskipet «Roald Amundsen» brukte tre uker på å krysse Nordvestpassasjen.


Det hevdes det at en kinesisk turist slipper ut 345 kilo CO₂, mens en cruiseturist slipper ut 659 kilo CO₂. Kan det virkelig stemme at en reise på sjøen fra Southampton til Bergen medfører et nesten dobbelt så høyt utslipp som en flytur rundt halve kloden og tilbake?

Tallet for cruise stemmer med de tallene vi tidligere har sett, men for flytrafikk er tallene altfor lave. Tallene i NHOs rapport stammer fra ICAO, og de opererer med tall vi så langt ikke har funnet igjen andre steder, verken i forskning eller hos flybransjen selv. Deler av forklaringen finner man i ICAOs forutsetninger, som ikke tar høyde for andre klimagasser enn CO₂, ikke tar hensyn til utslippene ved produksjon av drivstoff eller fly, og som heller ikke tar hensyn til at utslipp i høyere atmosfærelag er mer skadelige for klimaet. Slike utslipp multipliseres vanligvis med en faktor på minimum 1,8 for å gi riktig bilde.


Arctic Explorer vil ha hotellskip til kai i Tromsø

Arctic Explorer søker Tromsø kommune om å bruke MV «Quest» til hotellskip i perioden fra rundt 15. oktober 2019 til 15. januar 2020.


I NHOs rapport tas det også en forutsetning som forklarer det lave tallet, nemlig at man kun regner utslipp én vei. Dette gir mening når man skal fordele utslipp mellom land, slik at ikke utslippene regnes både når flyet letter og når flyet lander. Det gir imidlertid ingen mening når man skal regne ut klimaeffekten av turisme. Frem og tilbake er like langt, og en kinesisk turist slipper ut klimagasser både på vei til Norge og på vei hjem igjen.

Faktaboks: Også flybransjen selv mener tydeligvis at ICAOs tall ikke stemmer. Bruker man SAS sin karbonkalkulator for å regne på utslippene på en flytur Beijing – Oslo t/r oppgir den et utslipp på 978 kilo bare i ren CO₂, altså 3 ganger mer enn NHO oppgir. Tar man høyde for at utslippene skjer i høyere luftlag får man et tall på 1760 kilo CO₂. Ifølge KLM slipper man ut 955 kilo CO₂ dersom man flyr Beijing – Amsterdam t/r, eller 1719 kilo om man korrigerer for at utslippene skjer i øvre luftlag.


Havnestyret: – Rødts forslag vil koste 120 mill. kr

Havnestyremedlem Tor Arne Morskogen reagerer mot Rødts forslag om å begrense antall cruiseanløp til Tromsø.


Ekspertene er heller ikke på linje med ICAO og NHO. Bruker man ICCT sine tall får man at utslippet er 1158 kilo CO₂, før korrigering for høyere luftlag. Bruker man det Britiske transportdepartementet sine tall får man 2205 kilo CO₂, også det før korrigering. Bruker man Fremtiden i våre hender sine tall får man 2300 kilo, og bruker man CICERO og Transportøkonomis institutt sine tall får man rundt 3000 kilo. Noen av disse tallene er et par år gamle, men det er likevel påfallende at ingen av dem er i nærheten av ICAOs kalkulator hoster opp.

Vi har absolutt ingenting imot flybransjen, og anerkjenner det gode arbeidet de gjør for å få ned sine utslipp. Når vi blir sammenlignet direkte på denne måten er vi likevel nødt til å korrigere tall som åpenbart er feil, blant annet fordi NHO som følge av rapporten tar til orde for å få langt færre cruisepassasjerer til Norge til fordel for turister som blant annet kommer med fly.


Solberg oppfordrer til å ta diskusjon om mindre cruiseturisme lokalt

Misnøyen om veksten i cruisenæringa har spredt seg fra vestlandet til Nord-Norge. Solberg vil ha mer miljøvennlige cruisetrafikk, men vil ikke regulere for raskt.


En polarisert debatt om utslipp og for mange og for gjerrige cruiseturister er for snever. Masseturismen er kommet for å bli, og vi må lære oss å håndtere den på en vennlig og bærekraftig måte til nytte for aktører både på land- og sjøsiden! Følelser, synsing og populisme stopper verken utslipp eller masseturisme. Bare fakta som grunnlag for beslutninger kan gjøre det. NHO Reiselivs rapport om utslipp og turisme på tampen av 2019-sesongen bidrar ikke!