Debatt:

Piggdekkavgift på feil grunnlag

Saksfremlegg og data foran kommende kommunestyremøtet er et elendig og feilaktig grunnlag for å kunne ta den viktige avgjørelsen om innføring av piggdekkavgift i Tromsø.
meninger

Det finnes to målestasjoner i byen, en i Hansjordnesbukta og en som nå skal være flyttet fra Tverrforbindelsen til Rambergan. Artikkelen «Luftkvalitet i Tromsø» (Kommunens hjemmeside) forteller at det i 2016 var 42 overskridelser av grenseverdien (30) i Hansjordnesbukta, og 17 på Tverrforbindelsen.

På bakgrunn av denne (ene) overskridelsen i Hansjordnesbukta i 2016 har Tromsø kommune blitt pålagt å utarbeide en tiltaksutredning for å kartlegge og få ned svevestøvandelen i Tromsø.

Å kartlegge betyr blant annet å finne ut om «rekordmålingen» var feil siden en annen måling på et høyt trafikkert område (Tverrforbindelsen) viste langt under halvparten. Videre betyr det at man holder denne målingen opp mot målinger både før og etterpå.

Vedlagte diagram fra luftkvalitet.info viser at det etter 2011 kun har vært målingen i Hansjordnesbukta i 2016 som har stukket seg over grenseverdien. De øvrige årene har man havnet rundt halvparten av de foreskrevne verdiene. Pålegget om å få ned svevestøvandelen er oppfylt, og piggdekkavgiften er på dette grunnlag unødvendig.

Oppegående politikere bør ikke gå med på «lureriet». Om piggdekkavgift gagner en slunken kommunekasse, kan få ned asfaltslitasjen og redusere dritt langs veien er en helt annen sak, men da får man kalle en spade for en spade.