Debatt:

«Du irettesetter en av dine beste menn fordi han gjør jobben sin»

Det er sjeldent at jeg blir skikkelig forbannet av å lese avisa, men du Anita Hermandsen, klarte med glans å bidra til at jeg ble akkurat det, skriver Cecilie Fredheim i sitt innlegg.
meninger

At du føler et behov for å irettesette en av dine overbetjenter i full offentlighet, for å blidgjøre byens ordfører og øvrige politikere, er rett og slett latterlig.

Du burde gjort det stikk motsatte, gitt han all honnør for at han er dedikert, engasjert, lojal og ikke minst, på barnas- og ungdommens parti. For det trenger de, vær ikke i tvil om det!

Jeg har vært heldig å ha fått være til stede ved flere anledninger, når Kenneth Helberg og hans kolleger har holdt sine foredrag, «Bry deg». Jeg har etter hver av disse timene gått hjem og vært en litt mer observant og våken forelder, bevisst mitt ansvar, og takknemlig for at Helberg og kollegene ansvarliggjør oss foreldre.


Politisjef beklager til ordføreren etter politibetjent kalte skolekutt «hinsides all fornuft»

Stasjonssjef Anita Hermandsen beklager til ordføreren etter en uttalelse fra en av hennes ansatte.


At Helberg åpent går ut i en av Tromsøs aviser og setter noen passende ord på planlagte kutt i Tromsøskolen er helt på sin plass. At du langt på vei minimerer dette til å kun være hans personlige meninger, er så skivebom som du kan få det. Fikk du i det hele tatt med deg hva han sa?

Jeg tror ikke det, les intervjuet en gang til, og fortell meg at det ikke er en saklig, faglig og erfaringsbasert vurdering av situasjonen for mange barn og ungdom i Tromsø kommune.

Jeg er dypt sjokkert over at du kan utvise en så total mangel på respekt for folk som gjør en betydelig innsats for de mest sårbare i kommunen, og som tør å si ifra når noen aktivt går inn for å rasere dette arbeidet.

Kenneth Helberg og hans kolleger jobber 24/7 for Tromsøs barn og ungdommer, og når de er vitne til at Tromsø kommune langt på vei er med på å vanskeliggjøre deres situasjon i byen ytterligere, så har de rett og kanskje plikt til å si ifra.

Og la oss være ærlig, de aller fleste foreldre med barn i grunn- og ungdomsskole i Tromsø, er hjertens enig med Kenneth Helberg. Når du nå offentlig kritiserer han, så kritiserer du oss alle.


Politiet langer ut mot omfattende skolekutt: – Galskap og hinsides all fornuft

Politioverbetjent Kenneth Helberg fortviler over kommunens millionkutt i skolesektoren. Han forventer større utfordringer med byens ungdomsmiljøer fremover.


Du får ordføreren med på laget, når han sier at politiet ikke har noe med å legge seg opp i driften av Tromsø kommune. Hvilken drift? Enhver innbygger i Tromsø kommune har rett til å uttale seg om hva man mener om jobben politikere gjør, enten man er politi eller ikke.

Hvis det er noe en politiker og i alle fall en ordfører skal og må akseptere, så er det saklig kritikk, noe han har fått i Helbergs uttalelser. Om ikke den økonomiske situasjonen i Tromsøskolen var kritisk før det kommende kuttet, så blir den i hvert fall det nå.

Kenneth Helberg har helt rett, det er galskap og hinsides all fornuft.