Debatt:

Støtt barnas markering mot skolekutt

I morgen skal mange av barna vår markere sin motstand mot de forslåtte kuttene i skolebudsjettet. Hvorfor skal barna våre stå der alene? 
meninger

Hvorfor står vi ikke foran dem, rundt dem? Vi som er foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, naboer – i det hele tatt alle innbyggere i Tromsø.

Vi vet at gode skoleforhold er avgjørende for barn, spesielt for de barn som trenger det ekstra. Vi vet det er avgjørende viktig for de barna som trenger ekstra tid, som trenger en ekstra voksen til stede, for de barna som er begynt å ski ut, de som ikke møter på skolen, de som kommer i kontakt med kommunens/politiets U16 arbeid. Skolen er vår viktigste arena for å gi alle barn er god barndom og et godt voksenliv.


Debatt:

Vi vet at det er mange barn og unge i vår kommune som ikke har det bra nok

Tromsø kommune sliter økonomisk. Sparekniven rammer mange, men når det er våre barn og unge som rammes, er det mange som reagerer.


Så om du ikke er direkte berørt som forelder så blir du direkte berørt- fordi de forslåtte kutt vil gå ut over de barna som trenger det mest- og som vi være en del av Tromsøs befolkning årene fremover..

Jeg har ingen politisk erfaring og er ikke økonom.

Men i familien vil vi vise våre barn å tjene penger før vi bruker dem. Vi vil vise dem at vi må bruke penger på det viktigste først, og er det penger igjen kan vi kanskje velge.

Vi vil vise dem at skole er viktig- det viktigste. Både som familie og som samfunn.

Banalt tenker jeg nå på kommunen på en stor familie- og nå er det tøffe tider. Vi må prioritere. Vi har ikke nok penger til å betale for alt.


Her er skolekuttene politikerne må ta stilling til: Kan ramme småbarn-foreldrenes lommebøker

For å unngå å kutte for mange lærere i Tromsø-skolen ser politikerne nå på andre måter å kutte kostnadene i skolesektoren.


Vær modig, Tromsø kommune! Vis at dere er byen for barn og unge- morgendagens voksne.

For nå handler det om mot– til å si at dere nå skjærer ned eller tar bort åpenbart nødvendige poster i kommunebudsjettet, fordi skole er viktigst.

Vær modig – sett en liten plakat i tomme blomsterbed, foran stengte museum, ved gammel hullete asfalt og ved stengte cruisehavner; «Vi hadde dessverre ikke penger i år- vi prioriterer våre barn. Vi forstår at en god skole er det viktigste i livet.»

Kommunen kan formidle høyt og tydelig at årsaken til at havnebassenget ikke blir ryddet i år, og årsaken til at Tromsø kunstforening selges til UIT, er fordi Tromsø kommune prioriterer skole først.

Skriv det i brev om forlenget saksbehandlingstid på byggesak. Skriv det i avslagsbrev til musikkfestivaler, idrettsarrangement, urfolksmarkeringer, sykkelløp og annen viktige ting.

«Dere må dessverre vente- eller skaffe pengene dere trenger andre steder fra. For de neste årene skal vi først og fremst prioritere skole.»


Elevrådene vil streike mot skolekutt: Samler elever for fakkeltog

Elevene fra fastlandsskolene skal samles i fakkeltog og holde appell på Stortorget neste onsdag, i håp om å bli hørt og sett av politikerne.


Fordi det ikke er mer å spare i skolen- fordi det gjør ubotelig skade, og fordi barna ikke kan ta ting igjen, eller få hjelp om noen år, når kommuneøkonomien er bedre.

Hver enkelt skole som har spinket og spart i årevis, skal spare millioner på et års budsjett. Vi forstår alle det vil få betydning..

Så hvorfor er vi foreldre så stille.?

Jeg vet at vi er mange gode og sterke krefter rundt akkurat mine barn.

Det er ikke for egne barn det river sånn i hjerte for, det er for alle de hundrevis av barn dette vil få betydning for, de som kanskje er på vippen, de som trenger akkurat det ekstra som skolen knapt i dag har mulighet til å gi..