Debatt

Kjære Human-Etisk Forbund – du kan snakke med oss på sykehuset

Sykehussosionomer har eksistert siden 1895, hvor det hele startet ved London Free Hospital. Ved UNN Tromsø har sosionomen vært en del av helsetilbudet i et halvt århundre.

SOSIONOMER VED UNN: Marit Røssvåg, Anne Siri Albrigtsen, Martin Sørmo. På høyre side: Elizabeth Haga, Anny Mortensen og Edel Grane.  

meninger

Svar på innlegg fra Human-Etisk forbund Tromsø, ved leder Ole Ursin, som ble publisert 12.februar.

I innlegget spørres det om hvem du snakker med når du ligger i sykehussengen. Ole Ursin hevder det i dag kun eksisterer tilbud om å snakke med sykehusprest ved behov for å snakke med noen om livet eller hvordan man virkelig har det.

Sosionomer i sykehus har bachelor i sosialt arbeid. Vi benytter samtalen som verktøy og tilbyr støttesamtale med både pasient og pårørende, i tillegg til praktisk bistand med søknader, råd og veiledning.


Debatt:

Hvem snakker du med når du ligger i sykehussenga?

I løpet av et år er omtrent fire av ti nordmenn innom et sykehus. Det betyr at du som leser dette med stor sannsynlighet kommer til et sykehus i løpet av livet, for et lengre eller kortere opphold.


Støttesamtalene som tilbys er om de følelsesmessige reaksjoner som ulykke og sykdom kan føre med seg. Sosionomene bidrar til å hjelpe pasienten med å bearbeide krise, sorg, traume og angst. Samtalene handler også om eventuelle endringer i familie og livssituasjon. Tilbudet gjelder også for pårørende.

I samtalene med sosionom er fokus på mestring og finne balansen i livet. Balansen mellom å bearbeide følelser og se fremover, ta ansvar og la seg hjelpe, planlegge på sikt og leve i nuet og balanse mellom aktivitet og hvile.

Det er lege, sykepleier og annet helsepersonell på UNN som henviser pasienter og/eller pårørende til sosionom. Vi erfarer mange dyktige helsearbeidere med fokus på god ivaretakelse av pasienten, både i forhold til helsesituasjon og samtaler.

Det er fint med innspill som setter fokus på viktigheten av å se hele mennesket som blir innlagt på sykehus, og at det handler om mer enn bare å få medisinsk behandling. Men, det er viktig å sette seg inn i hvilket tilbud som allerede eksisterer før det rettes påstander om at samtale er et fraværende tilbud. Svar på innlegg fra Human-Etisk forbund Tromsø, ved leder Ole Ursin, som ble publisert 12. februar.

I innlegget spørres det om hvem du snakker med når du ligger i sykehussengen. Ole Ursin hevder det i dag kun eksisterer tilbud om å snakke med sykehusprest ved behov for å snakke med noen om livet eller hvordan man virkelig har det.

Sosionomer i sykehus har bachelor i sosialt arbeid. Vi benytter samtalen som verktøy og tilbyr støttesamtale med både pasient og pårørende, i tillegg til praktisk bistand med søknader, råd og veiledning.

Støttesamtalene som tilbys er om de følelsesmessige reaksjoner som ulykke og sykdom kan føre med seg. Sosionomene bidrar til å hjelpe pasienten med å bearbeide krise, sorg, traume og angst. Samtalene handler også om eventuelle endringer i familie og livssituasjon. Tilbudet gjelder også for pårørende.

I samtalene med sosionom er fokus på mestring og finne balansen i livet. Balansen mellom å bearbeide følelser og se fremover, ta ansvar og la seg hjelpe, planlegge på sikt og leve i nuet og balanse mellom aktivitet og hvile.

Det er lege, sykepleier og annet helsepersonell på UNN som henviser pasienter og/eller pårørende til sosionom. Vi erfarer mange dyktige helsearbeidere med fokus på god ivaretakelse av pasienten, både i forhold til helsesituasjon og samtaler.

Det er fint med innspill som setter fokus på viktigheten av å se hele mennesket som blir innlagt på sykehus, og at det handler om mer enn bare å få medisinsk behandling. Men, det er viktig å sette seg inn i hvilket tilbud som allerede eksisterer før det rettes påstander om at samtale er et fraværende tilbud.