Debatt;

Nye Tromsø lufthavn blir viktig for byen og regionen

Morten Skandfer (V) er glad for flyplassplanene i Tromsø.

Morten Skandfer (V)  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Det er kjempebra at Avinor endelig har besluttet å gi de reisende på Tromsø lufthavn (TOS) gode forhold. Det er trangbodd på terminalen nå og bagasjesystemet er gammelt og underdimensjonert.

Ankommende passasjerer fra utlandet må ofte stå og vente ute i kø. I tillegg parkerer noen av flyene for nært rullebanen i dag. Nybygget kommer til å innfri sikkerhetskravene. Det er flere år siden jeg fikk uttrykt behovet for utbygging i et møte med Avinorsjefen. Siden den gang har argumentene styrket seg ytterligere.

Passasjertallet for TOS er 2,3 mill, terminalutvidelsen bygges for 2,7 mill. Så selv om den kommende utbyggingen er et stort og nødvendig løft er det ikke mer enn nødvendig. Samtidig tjener flyplassen penger i Avinor - systemet, det skulle bare mangle at det investeres videre på TOS.


NHO-sjefer: Tror på kraftig vekst i reiselivsbransjen etter flyplassoppgradering

Når Tromsø lufthavn får økt kapasitet til nesten tre millioner reisende per år vil det bety et kvantesprang for reiselivet i regionen.


Dette er den nye terminalen som også skal fungere for el-flyene på kortbanenettet i nord. Den skal betjene de andre lavutslippsflyene i årene som kommer. På torsdag landet SAS med sitt nye Airbus-fly som reduserer utslippene med over 20 prosent. Det må ytterligere ned.

I tillegg er det klart at terminalen skal varmes opp med Kvitebjørns fjernvarmeanlegg og redusere klimaavtrykket kraftig på den måten også. Dette blir en terminal for en fremtid med skjerpede klimakrav. I tillegg må vi alle tenke over om den neste flyturen er nødvendig.

I nord er ofte svaret ja, ettersom avstandene er lange og vi ikke har tog som alternativ. Jeg jobber for at toget skal bli er reelt alternativ til fly. I mellomtiden må mange reiser skje i lufta.

Avinor planlegger et flyplasshotell (denne uka måtte mange passasjerer strandet i Tromsø ta buss for fly til Kirkenes fordi det ikke var hotellrom å oppdrive i byen). Rett ved flyplassen planlegger Marriott sitt Moxy-hotell . Samlet er dette store investeringer på flere milliarder i Langnesområdet. Det styrker flyplassen, bydelen, byen og regionen.

Derfor må vi også få på plass den nye vegen til flyplassen sør for dagens veg, i forlengelsen av den nye tunellen fra Breivika. To av dagens kjørefelt under flyplassen er planlagt omgjort til kollektivfelt. Flere må ta buss til flyplassen.

Slik de må gjøre det i resten av byen. Langnes må knyttes bedre til Kvaløya men også til kysten sørover mot Midt-Troms. Derfor bør kystriksveien via Håkøya være aktuell også som ny Kvaløyaforbindelse. Det kan vi bare få til gjennom byvekstavtalen som vi krever å få starte forhandlinger om i år.


Tror på langt flere internasjonale ruter til nyflyplassen

Påtroppende leder i flyplassutvalget i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen, er overbevist om at oppgraderingen av Tromsø lufthavn vil bety langt flere internasjonale turister til regionen.


Tromsø trenger disse investeringene for å øke verdiskapningen i en kommune som trenger pengene til en økonomi i vanskelige tider.

Og regionen Troms og Finnmark trenger en velfungerende terminal som er navet i både offentlig tjenesteyting og næringsliv. TOS er den desidert største flyplassen i Barentsregionen, en hub i nord. I fremtiden bør TOS knytte sammen Norden i nord, fra Island i vest til Luleå og Oulu i øst. Vegen til å lykkes går gjennom økt reiseliv. Slik sett var Avinor sin avgjørelse denne uka svært viktig.

For alt henger jo som kjent sammen med alt. I nord går mange av disse sammenhengene gjennom lufta. Derfor er det så viktig å lykkes med fremtidens luftfart i nord, med moderne terminaler og fly som kan driftes effektivt, med mye lavere eller null klimagassutslipp, høy kvalitet og sikkerhet for passasjerene.