Kommentaren

11 lyspunkter i koronamørket

Det er flere grunner til at ekspertene mener vi vil klare oss bedre gjennom korona enn ved tidligere verdenskriser.
meninger

Forrige århundrets verste sykdom ble på folkemunne kalt spanskesyken, og tok ifølge de offisielle tallene livet av 40 millioner mennesker. Dette var imidlertid i 1918-19, hvor medisinsk dokumentering var så som så, derfor anslår man at tallet ligger nærmere 100 millioner.

Den største økonomiske krisen i historien inntraff i 1929, og førte til en økonomisk kollaps verden over – som det skulle ta svært mange år å komme seg ut av.

Vi har hatt mange sykdomsutbrudd som har kostet millioner av menneskeliv og økonomiske kriser som har veltet samfunnet siden, men denne gang inntreffer de to altså samtidig. Hvis alle de verst tenkelige scenarioene slår til, havner vi et sted mellom fimbulvinter og apokalypsen.

Det er imidlertid noen vesensforskjeller, må jeg skynde meg å skyte inn, som gjør at ekspertene ikke tror det vil gå fullt så galt.

1. I dag vet vi mer om smittebegrensning og behandling, slik at vi har muligheten til å holde smittetilfellene nede inntil en vaksine eller kur er klar. Vi vet også uhorvelig mye mer i dag om hvordan vi skal begrense skadene når bunnen ramler ut av markedet, enn man gjorde på 30-tallet. Vi har for eksempel kommet oss adskillig mer helskinnet gjennom børskrakket i 1987, finanskrisen på 1990-tallet, bankkollapsen i 2008 og finanskrisen i Kina i 2014 enn tilfellet var da.

2. Ifølge artikkelen «Coronavirus: how to keep things in perspective» av professor i mikrobiologi ved Navarra-universitetet, Ignacio López-Goñi, tok det mer enn 2 år før man fikk identifisert viruset (HIV) som forårsaket AIDS-sykdommen. Derfor famlet forskerne lenge i blinde, uten å vite hva de skulle foreta seg. Med COVID-19, ble de første tilfellene rapportert 31. desember 2019, og allerede 7. januar hadde man identifisert viruset. Og selv om viruset lever gjennom mutasjon, er ikke mutasjonsraten så høy.


Kultur-Tromsø ligger brakk: – Situasjonen er katastrofal

Stengte dører og avlyste arrangementer i kjølvannet av korona-utbruddet preger Tromsø.


3. Helt siden 13. januar har tester som avdekker om man har viruset vært tilgjengelige.

4. Sykdommen fører til ingen symptomer eller er mild i 81 prosent av tilfellene, ifølge López-Goñi. Og blant de resterende får 14 prosent ekstrem lungebetennelse og i 5 prosent av tilfellene kan dette bli kritisk eller dødelig. Dette tallet er lavere enn de tidlige estimatene var. Ebola (EVD) hadde til sammenligning en dødsrate på 50 prosent.

5. Sunnybrook Research Institute kom torsdag med gladmeldingen om at forskere fra Sunnybrook, McMaster University og University of Toronto hadde greid å isolere viruset SARS-CoV-2, som har sørget for de mange utbruddene av COVID-19. Det isolerte viruset vil gjøre det mye lettere å foreta diagnostisk testing, behandling og vaksiner. Samarbeider på tvers av landegrensene er forventet å fremskynde utviklingen av vaksinen.

6. Situasjonen har forbedret seg drastisk i Kina. Streng kontroll og isolasjonstiltak har fungert. Over flere uker har antallet diagnostiserte tilfeller og dødsfall per dag gått ned. De siste fire dagene har antallet omkomne knyttet til COVID-19 vært gjennomsnittlig 10 per dag i Kina, mot 140 døde per dag for én måned siden. At hele verden nå ser ut til å ta koronatrusselen på alvor, gjør at samme tiltak blir innført nesten overalt. Man forventer at dette vil dempe spredningen dramatisk.

7. Symptomene er mildere for barn som blir smittet. Bare 3 prosent av tilfellene skjer med mennesker under 20 år, og dødeligheten for dem under 40 år er kun 0,2 prosent, ifølge tallene fra Kina. Symptomene er så milde blant barn at sykdommen innimellom kan passere uten at man merker det i noen særlig grad.

8. Mange av de deprimerende statistikkene går på økning når det gjelder dokumenterte tilfeller og dødsfall. Det er imidlertid verdt å minne seg selv om at mesteparten av de smittede blir kurert. Det er 13 ganger flere restituerte tilfeller enn dødsfall, ifølge John Hopkins CSSE, og proporsjonen av restituerte er økende.


Fastleger får enklere tilgang til videokonsultasjon under virusutbruddet

Fastleger med karantene og hjemmekontor tilbys gratis løsninger med videokonsultasjon under virusutbruddet.


9. Det er mulig å vaske bort smitte fra overflater. Viruset kan bli effektivt inaktivert fra for eksempel bordflater av en løsning etanol, hydrogen peroxid eller natrium hypokloritt på bare ett minutt. Hyppig vasking av hender med såpe og vann er den mest effektive måten å unngå smitte. Dette er gledelig, ettersom det er noe alle har tilgang på.

10. En vaksine er på vei. Vitenskapsmiljøene har de siste årene vært svært raske med finne vaksiner når nye virus har oppstått. Ifølge López-Goñi er det allerede åtte store, pågående prosjekter som forsker på vaksine mot det nye koronaviruset. I tillegg er det grupper som jobber med vaksineprosjekter mot lignende virus. Vaksinegruppen ved University of Queensland i Australia melder at de jobber med en prototyp som bruker en «molekylær klemme», en ny teknologi. Dette er ett av mange eksempler på utvikling som gjør det mulig å utvikle vaksine på rekordtid. Kanskje ikke så raskt som Donald Trump først hevdet, men likevel – hjelpen er på vei.

11. Som en midlertidig løsning har eksperter fra Jon Hopkins University foreslått å bruke antistoffer fra pasienter som har blitt leget fra koronaviruset og er friske, som behandling for pasienter eller for å beskytte helsepersonell. Antistoffer fra restituerte pasienter inneholder et serum som lenge har blitt brukt som en midlertidig løsning for smittsomme sykdommer. Allerede har mer enn halvparten av dem som ble smittet på verdensbasis blitt kurert.

Koronatrusselen vil ikke forsvinne med det første, men det kan være greit å minne seg selv om at det faktisk er en del oppløftende ting å melde fra vitenskapelig hold – før angsten får slått ordentlig rot.

Samtidig er det viktig å tenke på at livet ikke helt går som normalt. Grunnen til at man ser ut til å ha fått en viss kontroll på situasjonen i Kina handler om at alle har blitt tvunget til å vise ansvarlighet.

Utestedene som holdt åpent denne helga, til tross for myndighetens anmodninger, virker skjødesløse. Frisøren som fredag fortsatt tok imot kunder og firmaet som lørdag fortsatt arrangerte bussturer for turister, det samme. Folk som drar på hytta, til tross for en rekke påpakninger om ikke å gjøre det, vitner om at noen ikke har tatt alvoret helt innover seg. Det samme gjelder dem som inviterer masse folk hjem til seg på fest.

Dette er ikke en forlenget påskeferie, det er en pandemi. Uansvarlighet kan ende opp med å koste mange liv.