Debatt:

E8: Vegvesenet serverer bortreiste «oppskrifter»

Overkjøring eller manglende ryggrad, eller begge deler, spør debattforfatterne.
meninger

I iTromsø 18. mars side 21 er prosjektleder Jøran Heimdal frempå med en påstått imøtegåelse av vårt siste innlegg om E8. Vegvesenets interne kvalitetskontroll er nå blitt såpass dårlig at enda flere uriktigheter serveres fra prosjektlederen:

 • Vegvesenet har utført sammenligning av østre og vestre E8-trase
 • Samfunnsnytten av kombinasjonen tunnel og vei i vest er høyere enn østre E8 med Tindtunnelen
 • Vi blir klare til bygging i 2021/22
 • Østre E8 er 4 km lengre enn vestre
 • Kommunestyret ba om en oppdatering av vestre regplan
 • Bygge vei i en diger kurve koster flere hundre mill. mer enn å bygge i en rett linje

Av hensyn til leserne stopper vi etter de seks verste fordreiningene. Heimdal bløffer leserne ved å late som østre E8 skal gå i «en diger kurve» rundt Nordbotn. Nå vet alle som følger med at østre E8 går fra Sørbotn til Ramfjordmoen og direkte inn i Tindtunnelen, helt uten den digre kurven til Vegvesenet. Så hvorfor serverer de slikt? For å manipulere fakta? For å skjule i debatten at østre trasévalg sparer inn 8–900 mill. ved å sløyfe «den digre kurven»?

Heimdals interne «sammenligning» av traseene på et par kladdeark hos Vegvesenet teller ikke som en offentlig sammenligning som er utredet skikkelig. Vegvesenet har ikke lagt fram noen brukbar sammenligning eller beregning som holder mål. Tilliten til Vegvesenet reg nord etter Naimak er blitt så lav at ingen fester lit til «fakta derfra» før man har vist enorme forbedringer.

Vi anbefaler Heimdal å lese innlegg i Nordlys/Nordnorsk debatt 13. mars side 8: «Østre E8 med Tindtunnelen koster 900–1000 mill. MINDRE enn vestre E8.»

Heimdal later som E8s brukere skal til Laukslett i Ramfjord, når realiteten er at de aller fleste skal til sentrale Tromsø-strøk. Slik ønsker Vegvesenet å fortegne virkeligheten. Det paradoksale er at mange lokale politikere føler at de bør tro på Vegvesenets fortegnelser. Når skal Vegvesenet slutte med det og satse på at troverdigheten bør vinnes tilbake?

Fakta om øst/vest er blant annet:

 • Østre Tindtunnel er 14 % kortere enn vestre
 • Østre anleggskostnader er 900–1000 mill. kroner lavere
 • Østre kjørelengder er 5,0 mill. bilkm kortere per år, med mindre klimautslipp
 • Østre får lavere ulykkestall
 • Østre kan fullføres 2–4 år raskere enn vestre

Da kan alle og enhver vurdere påstanden fra Heimdal: «Samfunnsnytten av tunnel og vei i vest er høyere enn østre E8 med Tindtunnelen». Skylapper kan fjernes med enkle håndgrep.

Kommunestyret har bedt om oppdatert vestre regplan, med uttrykkelig forutsetning at kommunestyret skal foreta en sammenligning østre/vestre og foreta et valg. Nå kommer Vegvesenet med vestre regplan, men kutter fra planprosessen at kommunestyret skal foreta sammenligning og valg. Er Vegvesenet da blitt mer eller mindre troverdig?

I høringsrunden om E8 kom det inn 54 innspill hvorav de fleste omfattet trasévalg. Vegvesenet avviste alle disse. Det er lovstridig merknadsbehandling. Fylkesmannen skrev uttalelse om dette 12. mars med kopi til Vegvesenet, hvor de uttaler at sammenligning av trasévalg bør være med i en gyldig planprosess. Likevel har Tromsøs politikere nå vedtatt at regplanen for vestre kan fremlegges UTEN sammenligning av trasévalget. Er det overkjøring eller manglende ryggrad, eller begge deler?