Nå har også næringslivet et ansvar

Mener næringslivet, også bankene, har et ansvar ved å gi hverandre et tidsrom de kommende ukene.

Øyvind Bakkeby Moe har skrevet innlegget.   Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Fredag fikk vi tydelig melding fra regjeringen og alle partene i arbeidslivet om at de har innsett hvor akutt krisen i næringslivet er, og at krisen kan unngås.

De annonserte at de vil gi en kontantstøtte til bedrifter som er rammet av situasjonen, for å unngå unødige tap av arbeidsplasser og et økonomisk uføre det vil koste oss langt mer å komme ut av enn det de bebudede tiltakene vil koste i den kommende perioden.


Det er blodig urettferdig

Vi er alle i en situasjon som ingen av oss var i stand til å planlegge for. Det er flott å oppleve hvordan mange prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, hvor man stiller opp og hjelper hverandre der man kan, og de aller fleste følger myndighetens pålegg så godt man bare klarer.


Ingen kunne forvente at de allerede på fredag skulle ha på plass alle retningslinjer for disse tiltakene, hvor mye de vil dekke i alle tilfellene og hvordan søknadsportalen var utformet.

De kommende dagene er selvfølgelig svært viktige og spennende, og vi håper at ordningen skal bli effektiv og kraftfull nok til å få en rask og reell effekt.

Fra mitt ståsted er det viktig at løsningen fokuserer på å nå ut til så mange som mulig, ikke problematisere i for stor grad hvordan potensielle snyltere kan utnytte ordningen.

De aller fleste bedrifter i Norge drives av redelige og etterrettelige eiere, og poenget nå er å berge så mange som mulig slik at vi har arbeidsplasser som de permitterte kan returnere til, og så et samfunn som alle de som ikke er direkte berørte av dette kan kjenne seg igjen i når ting normaliseres. Vårt samfunn er i stor grad bygd på tillit. La oss vektlegge denne tilliten også i denne krisen.

Hurtighet er også svært viktig. Løsningen må legge opp til rask, automatisk behandling, og krav til dokumentasjon må være innrettet på et slikt vis at bedriftene raskt kan dokumentere sine faste utgifter.

For enhver seriøs bedrift er dette enkelt å dokumentere gjennom å vise til bransjekode, omsetningsrapport og et enkelt oppsett over faste utgifter per måned dokumentert ved bilagskopi. Behandlingstiden må skje i løpet av timer, og penger må være på konto i løpet av 1–2 virkedager.

Alt som skjer i denne spesielle perioden er nytt for oss alle, også myndighetene. For å berge en økonomisk samfunnsstruktur bør vi derfor fokusere på å redde så mange som mulig, og så får vi etter hvert finne løsninger som etterprøver om det er noen få der ute som har mottatt en løsning de ikke var berettiget til. De bør og skal stå til rette for det, men fokus nå må ikke være på dem.

Etter pressekonferansen ble jeg svært optimistisk, og styrket i troen på at vi i fellesskap kan berge mange gode små og mellomstore bedrifter i Norge. Det er åpenbart et stort ansvar som hviler på våre politikere og partene i arbeidslivet de neste dagene om å lage en så god og effektiv løsning som mulig, og jeg oppfordrer våre lokale og regionale arbeidslivsorganisasjoner og politikere til å jobbe alt de kan inn mot sentrale myndigheter for å bringe våre felles syn fram til beslutningstakerne dag og natt de kommende dagene. I vår generasjon har vi aldri hatt mer bruk for dere enn nå.

Men næringslivet, og dette inkluderer også bankene, har nå et ansvar ovenfor hverandre ved å gi hverandre et tidsrom de kommende to-tre ukene inntil vi har fått fakta på bordet og vet hvordan vi skal forhandle om utestående krav til hverandre. Vi er ikke tjent med å presse noen over kanten i denne perioden, for det vil slå tilbake på oss selv i denne situasjonen uansett.

Her bør dialog og en forståelse om at vi er alle i samme båt være førende, og så vet vi at det snart vil foreligge løsninger som vil avhjelpe mye ganske raskt.

Jeg registrerer allerede at gode venner i næringslivet forteller at de i sine forsøk på dialog rundt enkelte krav er blitt totalt avvist, og ser allerede at en slik holdning skader de som har opptrådt så avvisende. Mange som blir møtt på det viset er allerede i ferd med å sondere etter andre forretningspartnere når dette er under kontroll, hvor de opplever at de vil møte en mer konstruktiv og imøtekommende dialog. Da vil den som avviser dialog og fleksibilitet være den som taper i det lange løp.

Så min oppfordring er at nå har myndighetene et ansvar om å få dette på plass raskt, og lage en løsning som treffer bredt og blir svært effektiv. Alle andre parter har de nærmeste dager et ansvar om å opptre fleksibelt, løsningsorientert og gi hverandre litt tid inntil vi har fakta på bordet. Hvis ikke kan mange i næringslivet bli sin egen verste fiende i denne situasjonen.