Er Arctic Center mulig å gjennomføre?

Ann Sissel-Enoksen mener inngrepet i naturen er for stort for at senteret kan la seg gjennomføre slik det er planlagt i dag.

KRITISK: Ann-Sissel Enoksen i By- og landlista er kritisk til Arctic Center.   Foto: Tom Benjaminsen

meninger

For en del år siden eksproprierte Tromsø kommune flere private eiendommer i Håkøybotn. Målet med denne ekspropriasjonen var ikke å sikre offentlig infrastruktur, men å legge til rette for private næringsaktører. Slik fungerte Tromsø kommune som en «hjelpende» hånd for arkitektene bak ideen om Arctic Center, alpinanlegget i Håkøybotn.

Som man vet befinner Arctic Center seg innenfor pendlersonen og i et av områdene der man konsekvent sier nei til all boligbygging og mindre bruksendringer, i alle fall når det gjelder enkeltpersoner. Ifølge kommuneplanens arealdel for 2017-2026, er det avsatt grunn til maks 82 fritidsboliger, vurdert som tilstrekkelig for å dekke behovet for fritidsboliger fram til 2026.


Arctic Center: Din munn svarer ja, ja -  dine øyne svarer nei!

Arne-Wilhelm Theodorsen er negativ til hyttelandsbyen i forbindelse med byggingen av Arctic Center.


I sin detaljreguleringsplan foreslår nå Arctic Center å bygge ca. 350 fritidsboliger samt en rekke leilighetsblokker på 3–4 etasjer. For å få realisert skiheis er Arctic Center avhengig av å få solgt 100 hytter – og det skal skje før alpinanlegget kan bygges. Dette i en tid der Målselv Fjellandsby har hundrevis av hyttetomter klare, Malangen brygge har god kapasitet til å ta imot gjester og hyttefeltet på Holmestrand fremdeles har ledige hytter for salg.

Et stort hytte/alpinanlegg på Kvaløya vil ifølge SWECO ført til at biltrafikken vil øke med 1680 biler i helgene og 600 i ukedagene, over ei allerede svært overbelasta bru og med en små utsikter til en snarlig realisert Kvaløyforbindelse, og uten økning i bussavganger. Det er de samme som hevder å jobbe iherdig for å nå målsettingen i Tenk Tromsø om nullvekst i persontrafikken, som nå støtter dette tiltaket.


Sametinget klar for mekling om Arctic Center: - Vi leverer ikke ubegrunnede innsigelser

Sametinget mener Arctic Center har gjort dårlig grunnarbeid, når de vil lage hyttelandsby og alpinanlegg i områder med reindrift og samiske kulturminner.


At særlig Sp vil stemme for å bygge ned områder som i dag benyttes aktivt til jakt, friluftsliv, bærsanking og beiting for ville og tamme dyr synes å være ei gåte. Og Ap ikke ser ut til å bry seg om fredede samiske kulturminner, eller det faktum at helårsdriften for rein har nådd et kritisk punkt og må vernes, er også overraskende.

I dette private reguleringsforslaget foreligger det både en uløst innsigelse fra Mattilsynet og fra Sametinget. Når man i tillegg vet at denne planen legger opp til et stort naturinngrep som både får svært negativ innvirkning på dem som lever i, lever av, og benytter Håkøybotn-området er saken ganske enkel. By- og Landlista vil ikke stemme for den foreliggende planen for utvikling av Arctic Center.