Korona-fart på veibygging

Veibygging blir ekstra viktig i tiden etter korona. Da vil vi trenge at mange kommer raskt tilbake i arbeid. Gode og trygge veier styrker næringslivets konkurransekraft, skriver Høyre-politikeren.

Helge Orten (H) leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité   Foto: Høyre

meninger

Vi står nå midt oppe i en krise og vår viktigste oppgave er å redde liv og begrense smitten. Regjeringen og Stortinget vedtar og gjennomfører tiltakspakker for bedrifter, frivillige lag og organisasjoner, kulturlivet og de som blir permittert på grunn av koronaviruset. Vi har satt inn tiltak som skal hjelpe både på kort sikt og lang sikt, og vi gjør det vi kan for at flest mulig kommer seg gjennom krisen og tilbake til hverdagen så raskt som mulig.

Vi må allerede nå forberede oss på tiden etter korona. Det vil bli behov for nye og mer langsiktige tiltak for å bidra til at aktiviteten i norsk økonomi raskest mulig tar seg opp igjen og at folk kommer tilbake i jobb. Ett av de tiltakene som har vist seg å være effektiv i andre kriser, er økt satsing på vedlikehold og bygging av vei og annen infrastruktur.


Veivesenet hasteinvesterer 600 millioner kroner i veivedlikehold

600 millioner kroner skal investeres i drift og vedlikehold av veier som ekstratiltak i forbindelse med korona-krisen.


Dette er tiltak som virker i hele landet og er spesielt viktig for lokale entreprenører med små og mellomstore bedrifter som trenger aktivitet. Skal flere ut av permitteringer trenger bedrifter oppdrag, og hva er vel bedre enn ny vei og nylagt asfalt.

I tiltakspakkene fra Stortinget er det satt av 600 millioner som strakstiltak til riksveiene. Det er en god start og vil gjøre det mulig å raskt gjennomføre flere mindre og gryteklare prosjekter. Det vil være positivt for anleggsbransjen og underleverandører. Veibygging gir gode ringvirkninger.


Økt arbeid i tunnelene fram til 2025:

Vegvesenet oppfordrer flere tromsøværinger til å velge buss: – Det vil bli problemer i rushtida

Tunnelarbeid vil påvirke dagtrafikken i Tromsø de neste seks åra.


Fylkeskommunene har ansvaret for store deler av veinettet. Derfor er det viktig at alle fylkene nå går gjennom sin portefølje og sørger for å fremskynde de prosjektene de uansett har planer om å gjennomføre. I tillegg er det viktig å ha nye prosjekter klar. Etterslepet på fylkesveinettet er stort, og dette kan være en god anledning til å redusere forfallet på fylkesveiene.

Veier knytter mennesker sammen, og gjør at både mennesker og varer kommer fort og trygt fram. Økt satsing på veibygging i tiden fremover vil skape aktivitet og få flere i jobb raskere, samtidig som veiene blir bedre og trafikksikkerheten økes.