Debatt:

Flere spørsmål om E8 til Statens vegvesen

Jeg ser at Jøran Heimdal, prosjektleder i Statens vegvesen, i tirsdagens iTromsø svarer på spørsmål om E8 i Ramfjord. Hans svar gir imidlertid grunnlag for noen flere spørsmål, som jeg håper han kan besvare, skriver Rolf Richardsen.

  Foto: Statens vegvesen

meninger

Tromsø kommune har voksesmerter, og har stort behov for industriområder og arealer til fremtidig oppføring av boliger. Slike arealer finnes det mye av på strekningen Solligården – Leirbakken, men disse arealene vil bli utilgjengelig for industri- og boligformål dersom ny E8 blir lagt til vestre trasé på grunn av trafikkmengden.


Svar på spørsmål om E8 Ramfjord

Her svarer Statens vegvesen konkret på spørsmålene fra Høyre-politikerne Gunnar Pedersen og Tore H. Hansen om E8.


Med E8 via østre trasé og tunnel gjennom Tromsdalstinden vil derimot arealene kunne benyttes til nevnte formål. Er dette tatt med i vurderingen av samfunnsnytten ved valg av trasé for E8 i Ramfjord?

Det har flere ganger blitt uttalt at det ved valg av vestre trasé for E8 ikke skal være noen problemer med å koble ny RV91 mot Breivikeidet til vestre trasé av E8. Kan Jøran Heimdal fortelle hvordan dette er tenkt gjennomført, og hva dette vil medføre av ekstra kostnader i forhold til kryss RV91 med E8 i østre trasé?


Debatt:

En ny E8 krever en helhetlig vurdering

Vi mener derfor at kostnadene for de to ulike alternativene, som er om lag like store, må beregnes på en seriøs måte og legges frem for kommunestyret når valget av trase for E8 endelig skal vedtas, skriver debatt-forfatterne.


Ved planlegging og valg av trasé for ny E8 fra Sørbotn mot Tromsø er det merkelig at Statens vegvesen, Nye Veier AS og Tromsø kommune ikke ser helheten i prosjektet, og tar med veikryss for RV91 og muligheten for Tindtunnelen i sine beregninger og kostnadsoverslag. For Tindtunnelen inngår også salg av store mengder steinmasser, samt kortere kjørelengde med mindre forurensing og bedre miljø for bolig- og industriområder, i forhold til vestre trasé for E8 til/fra Tromsø.

Kan Jøran Heimdal forklare hvorfor slike faktorer, i disse miljøtider, er holdt unna det samfunnsmessige «regnskapet» for E8-prosjektet? Hele det berørte området og alle de nevnte faktorene er i Tromsø kommune, og burde være naturlig å inkludere i dette prosjektet som de tre aktørene samarbeider om.


E8: «Spørsmål til Statens vegvesen og nye veier AS»

De to Høyre-politikerne har flere spørsmål de ønsker at Statens vegvesen skal svare på angående E8.