Debatt:

Vi treng en ny normal

No ska æ ikke snakke om været! Tvert om, skriver Odd Tranås.

  Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix.

meninger

No kjøre media på om at vi vil alle tebake te normalen. Det vil ikke æ.

Æ, og mange med mæ har æ registrert, vil heller at vi ska bruke den her anledninga – som på ingen måte va ønskelig, til nokka positivt.

  1. Vi vil ha: En ny kværdag der vi ikke bruke penga fra pensjonsfondet te å holde liv i lavpris-flyselskap når det burde være opplagt for alle at vi må flyge mindre!
  2. Vi vil ikke ha: Ei regjering som tukle med iskanten for å holde kunstig i live ei næring som ligg på sotteseng og der vi langt på vei tape penga på å fortsette. Den sida av saka blir ikke bedre når det no kommer for dagen at Statoil har sløsa vekk 200 milliarda på den mest bedritne oljeutvinninga i USA og Canada.
  3. Vi vil ha: Et anna fokus på kæm som ska tegodeses med de pengan som måtte te for å berge oss gjennom korona og de økonomiske konsekvensan. Det e ikke bankan og de store aktøran som ska prioriteres, som vanlig. Byrdan må ikke legges på vanlige folk som slit for levebrødet som frisøra, fotklinikka og vaskera på hotell som no e permittert, men ikke får den delen av lønna de ska ha etter reglan.
  4. Vi kreve en kværdag der vi gjenopprette sjølforsyninga i landet med å slutte å importere kyllinga og kyr med unaturlig melkesprengte jur. Vi må ete sauekjøttet på lager. Personlig mene æ at vi ska produsere all maten vi kan her i landet. Personlig mene æ også at alle potetan vi et i Lofoten ska dyrkes på de øyen vi bebor. Det e best både for oss og resten av verden.
  5. Og et siste ønske: Vi treng å bygge jernbane i nord i stedet for flere motorveia på Østlandet.

Vi treng en ny normal.