Debatt

Sommerferie i Nord-Norge? Bare glem det!

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Regjeringen har hittil hatt en heldig hånd på korona-epidemien. Men når det gjelder luftfart, er de samme miljøer nå i ferd med å knekke en samfunnssektor som for Nord-Norge er sentral for at landsdelen har en fremtid i det hele tatt.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Folkehelseinstituttets (FHI) håpløse veileder for luftfart med spesielt blokkering av midtseter i fly fratar flyselskapene mellom 30 og 50 prosent av salgbare flyseter (avhengig av flytype). Det finnes ikke et eneste flyselskap i verden som kan drive på slike håpløse premisser og bli ikke forbauset om Widerøes flyselskap blir det første som bukker under, mens Norwegian og SAS blir tvunget til å redusere enda mer det lille flyprogrammet de har pr. i dag til Nord-Norge. Sommerferie i Nord-Norge: bare glem det! Vi tør ikke engang bestille flybilletter.

Midtsete-karantenen er verdiløs. Tyske forskere gjennomførte i 2009 en analyse basert på SARS-epidemien i 2003 med Frankfurt internasjonale lufthavn som utgangspunkt. Analysen “Screening for Infectious Diseases at International Airports: The Frankfurt Model” treffer svært godt Korona-epidemien.

Forskerne slår de fast at det er umulig å vite hvem som er smittet i et fly uten forutgående sjekk, dernest at hvis smitte oppstår så må man regne med at to seterader foran og bak også er smittet. I praksis mellom 30 og 60 flyseter berøres, avhengig av flyets størrelse og kabinens arkitektur. Skulle i tillegg kabinpersonellet ha vært i kontakt med den/de som er smittet, så må hele kabinen regnes som smittet! Hvem ønsker å reise under slike forhold?

Det skal sies at FHI og norske myndigheter ikke er alene om dette panikk-vedtaket. Mange internasjonale flyselskaper har på egen hånd innført blokkering av midtsete – bl.a. amerikanske flyselskap som har billigsalg av midtsetet for den som vil skaffe seg «sosial distanse».

Luftfartens egen organisasjon, IATA, som har 290 flyselskaper i 120 land som medlemmer har tatt sterkt avstand fra midtsete-karantenen og har slått fast at hvis flyselskapene pålegges et slikt tiltak, så må billettprisene økes med mellom 40 og 60 prosent. Det er det samme som å avvikle luftfarten som transportmiddel for alle unntatt de mest velstående. Luftfarten er da med ett slag tilbake til 1960-tallet. Moderne reiseliv er dermed også en saga blott.

Den eneste måten å forhindre koronasmittespredning i et rutefly er å stanse smitten før den kommer om bord, men også før den slipper inn er i det som heter «flysiden» av en terminal på flyplassen. Det må skje ved at passasjerene må gjennom en helsesjekk før de kan få ombordstignings-pass og dermed adgang til «flysiden» på en flyplass. Ved en slik løsning elimineres behovet for en «midtsete-karantene» samtidig som store deler av terminalen med butikker og kafeer er smittefri! Bruk av ansiktsmasker kan også unngås.

Dette var hovedkonklusjonene hos de tyske forskerne i den ovennevnte studie. Forskerne kom fram til at dette er den eneste praktisk gjennomførbare for smittekontroll i luftfarten.

I realiteten befinner vi oss akkurat nå i samme situasjon som etter terrorangrepene i New York 11. september 2001. Med ett slag ble det innført sikkerhetskontroller på alle flyplasser, til astronomiske summer og hittil nesten uten at en eneste terrorist er tatt. Men vi godtar alle sikkerhetskontrollen, som er kommet for å bli.

Korona-epidemien innebærer at vi vil få en tilsvarende helsekontroll, og dette diskuteres allerede internasjonalt. Passasjerene får ikke sjekke inn, levere eventuell bagasje og få ombordstigningskort før de har passert en medisinsk «screening» på flyplassens landside.

Korona-epidemien har tatt internasjonal luftfart på sengen, og pr. i dag finnes det ingen internasjonal standard eller avtaler om hvordan man skal avvikle regulær ruteflyging verken nasjonalt eller internasjonalt. Det er et enormt villnis og derfor innføres det i mer eller mindre panikk svært forskjellige regler.

Skulle Norge gå alene her, så påfører vi nasjonale flyselskap, som Widerøe, en ekstrem økonomisk merkostnad, samtidig som utenlandske flyselskap kan fly på Norge uten slike restriksjoner. Det er en ulovlig konkurransevridning som kun rammer våre egne.

Avinor, flyselskapene, flyplassene og helsemyndighetene må organisere en «screening» parallelt med sikkerhetskontrollen. Det kan være noe så enkelt som temperaturkontroll og så luke ut de tilfeller som er tvilsomme.

For blir FHIs veileder stående, så er luftfarten særlig i Nord-Norge satt på bakken i alle fall denne sommeren. Da blir det lite igjen av reiselivet i nord – og sommerferien vi drømmer om i nord blir bare en – drøm.