Debatt

Arctic Center: Et kort spørsmål til fire kommunalpolitikere i Tromsø

Har dere satt dere tilstrekkelig inn i saken om myrforholdene slik at dere kan stå inne for det som hevdes i brevet, eller er det Arctic Center som har lagt premissene og utformet synspunktene på dette punktet?

Her i Håkøybotn var det planlagt alpinbakke og hyttelandsby, men Arctic Center ble nedstemt i kommunestyret i april. 

meninger

Etter at jeg i går skrev et innlegg om lovlighetskontroll som fire politikere i Tromsø har fremmet, viser det seg altså at det er Arctic Center og dets advokat som har utformet sjølve begjæringen.

De fire politikerne har ikke gjort annet enn å lese gjennom dokumentet (det håper jeg virkelig de har gjort) og signere før det ble innlevert.

Dette har allerede fått etterspill og i diskusjoner på sosiale media hagler det med kommentarer om det som har skjedd. Det skal jeg la ligge nå.

Likevel er det ett spørsmål jeg ønsker å stille de fire underskriverne.


Arctic Center: Om kamp og om omkamp.

Å gå til omkamp på dette kan etter mitt syn skape enda mer polarisering og utfordringer det man har sett hittil. Jeg liker det ikke, og det burde etter mitt syn ikke skje. Likevel, jeg har ikke tenkt å gi meg.


I lovlighetskontrollbrevet som politikerne har undertegna står det: «Tromsø kommune ved enhet for Klima, miljø og landbruk har presentert et tall for CO2-utslipp på ca. 35 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tallet legger til grunn at hele myrarealet er dyp myr (>100 cm). Det er imidlertid rimelig å anta at dette ikke er gjeldende for alt myrarealet, og at grunnlaget som er lagt til grunn for behandlingen blir da helt feil på et vesentlig punkt.»

I intervju i media sier flere av underskriverne at de ikke har skrevet brevet, men at de står inne for det som står i det. Da blir mitt spørsmål:

Har dere satt dere tilstrekkelig inn i saken om myrforholdene slik at dere kan stå inne for det som hevdes i brevet, eller er det Arctic Center som har lagt premissene og utformet synspunktene på dette punktet?