Debatt:

Maktas revansj

Fremtida vant en delseier i kommunestyret i Tromsø 29. april. Dette ble utålelig for makta og dets støttespillere. Nå kommer deres revansj, og det er ikke noe vakkert syn, skriver Rødts Jens Ingvald Olsen.

Jens Ingvald Olsen (Rødt)  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Lovlighetskontrollen som de fire fra Frp, H og Nei til bompenger, på vegne av Arctic Center AS, bruker som grep for å snu tapet til seier er helt uten saklig grunnlag. De får likevel støtte fra Ap, og det er dermed stort flertall for å oppheve vedtaket 29. april om å ikke godkjenne reguleringsplan 1879 for hytte og leilighetskomplekset (om lag 750 boenheter) på Finnheia i Håkøybotn.

34 av kommunestyrets 43 medlemmer mente 29. april at forslaget fra Ap om at "saka sendes tilbake til administrasjonen", var et utsettelsesforslag. Dette betød at sak 32/20, plan 1879, alpinlandsby på Finnheia, skulle ferdigbehandles i kommunestyremøtet 29. april. Dette ble ytterligere forsterket i en ny avstemning der tema var enda mer konkret: Sak 32/20 utsettes. Her mente 33 av 43 representanter at saka ikke skulle utsettes, men realitetsbehandles.

Sak 32/20 ble dermed drøftet, og det var mange innlegg for og mot planforslaget. Undertegnede foreslo at plan 1879 ikke skulle godkjennes, og innsigelsene (fra Mattilsynet og Sametinget) skulle imøtekommes. Det var full anledning for Ap og andre representanter å fremme forslag til reguleringsbestemmelsene eller andre tillegg. Det ble imidlertid ikke fremmet andre forslag enn mitt og innstillinga fra Koby-utvalget. Mitt forslag fikk 23 stemmer og 20 stemte for innstillinga.

Når Ap hevder at de ikke fikk fremmet sitt forslag, er ikke dette riktig. Når saka ble realitetsbehandlet hadde de full anledning til å fremme alle sine punkter til endringer i reguleringsbestemmelsene, men de gjorde det altså ikke. Dersom det har kommet endringer til bestemmelsene så vil administrasjonen i kommunen vurdere om de er bagatellmessige eller om det er nødvendig med en begrenset eller full ny høringsrunde før saka behandles på nytt for endelig godkjenning. Det er for øvrig slik at alle reguleringsplanvedtak som kommunestyret gjør, går tilbake til administrasjonen.

Det som er særdeles spesielt i denne lovlighetskontrollsaka etter §27 i den nye kommuneloven (§59 i den gamle) er at kommunedirektøren foreslår å oppheve vedtaket som ble gjort 29.4, og ikke sende saka til fylkesmannen for endelig vurdering. Som hovedargument brukes at «som regel» skal det stå «saka utsettes» nå forslag om utsettelse fremmes. Denne påstanden ble først servert av adv. Oddmund Enoksen i leserinnlegg, så gjentatt av adv. Brynjar Østgård (Arctic Center AS) i lovlighetsklagen, og nå gjentatt av kommunedirektøren.

På spørsmål fra meg i gruppeledermøtet onsdag 20. mai kunne ikke adm. vise noen hjemmel for denne påstanden. En påstand som altså er hovedargumentet for at det ble gjort en så grov saksbehandlingsfeil at vedtaket 29. april skal oppheves. Det ligger derfor an til at det blir et nederlag for demokratiet i kommunestyret onsdag, men kanskje kun en Phyrros-seier for makta.