Debatt

På tide å se fremover, Vedum

Regionreformen handler om hvordan vi skal organisere det langstrakte landet vårt på en måte som gir best mulig tjenester for innbyggere og næringsliv, skriver innleggsforfatteren.

SVARER: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (bildet) har skrevet et tilsvar til Trygve Slagsvold Vedums innlegg i iTromsø 9. juli.  Foto: Torbjørn Tandberg / KMD

meninger

Som vanlig nekter Trygve Slagsvold Vedum i sitt innlegg i iTromsø 9. juli å se fremover, men roper om «kaos» og vil nulle ut all det arbeidet som gjøres i fylkene for å følge opp Stortingets vedtak om reform. Og det bare et drøyt halvår etter regionreformen ble iverksatt. Jeg mener det er på tide å sette sluttstrek for omkamper om flertallsvedtak i Stortinget, og heller bruke kreftene på å sikre at alle får tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor i landet de bor.

Regionreformen handler om hvordan vi skal organisere det langstrakte landet vårt på en måte som gir best mulig tjenester for innbyggere og næringsliv, og som gir muligheter for vekst og utvikling i hele landet.

Demografi og bosetting endrer seg. Omstilling og modernisering er den nye normalen. Regioninndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor. Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften. Det legger dessuten grunnlaget for bedre samarbeid med andre regionale aktører, noe som er helt avgjørende.

Den nye fylkesstrukturen og overføringen av oppgaver og virkemidler fra staten til fylkeskommunene har lagt grunnlaget for å flytte mer makt og myndighet nærmere innbyggerne.

Vi har overført en rekke oppgaver og virkemidler til det regionale nivået. Fylkeskommunene har fått mer ansvar innenfor samferdsel, integrering, kompetanse, folkehelse, miljø, næringsutvikling og landbruk. Dette er viktige områder hvor fylkeskommunene allerede har mye ansvar, og hvor fylkene nå kan se flere forhold mer i sammenheng. Flere oppgaver og virkemidler styrker fylkeskommunene som samfunnsutviklere.

Dessverre har Slagsvold Vedum et hakk i plata som gjør det umulig å diskutere substans i hvordan vi organiserer vårt demokrati best mulig. Jeg tror Norge er tjent med at politikerne fokuserer mer på hvordan vi kan gi innbyggerne best mulig kvalitet på offentlige tjenester fremover, og mindre på hvordan vi kan sette utviklingen av landet vårt i revers.