iTromsø mener:

Riktig og nødvendig innskjerping av turistfisket

Timingen er kanskje ikke optimal, når reglene for turistfiske skjerpes inn i en tid hvor turistnæringen på generell basis er under sterkt press som følge av koronapandemien.
meninger

Men vi får jo håpe og tro at vi om en tid er tilbake til normale tilstander, og det er jo selvsagt denne situasjonen det nå rigges for.

Endringene som nå skal innføres fra første januar 2021 kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på offentlig høring, lenge før de dramatiske omveltningene pandemien har satt oss alle i.

Endringene for turistfisket har de siste årene endret seg sakte mot et bedre, mer fornuftig og bærekraftig system. Det er ikke mer enn et par år siden det hele var totalt ute av kontroll. Da kunne hver og én utenlandsk turist ta med seg 15 kilo ren filet, flere ganger i året, i tillegg til en såkalt troféfisk.

Det siste var ren og skjær galskap og er heldigvis avskaffet. Vi skal heller ikke lenger tilbake enn til 2016, hvor daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ønsket å doble turistkvota, fra 15 til 30 kilo, et ønske det heldigvis ikke ble politisk gjennomslag for. Hans etterkommer, Harald T. Nesvik (Frp), var langt mer interessert i åpent å diskutere eventuelle skadevirkninger av virksomheten, og satte også i gang det arbeidet som nå resulterer i ytterligere begrensninger, samtidig som næringa tas hensyn til.

Økte bøtesatser for lovbrudd på gjeldende regler og reduksjon i utførselskvoter er allerede iverksatt, og skal skjerpes ytterligere. Det har vært altfor billig å bli tatt med ulovlige varer, og skjerping av bøtesatsene vil virke preventivt. Utførselskvoten senkes nå fra 20 kilo til 18 kilo filet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person, en vesentlig innstramming sammenlignet med dagens regelverk, hvor det er tillatt med utførsel en gang i uken. Krav om digital innrapportering av fangst vil også iverksettes innen 2021.

Den vesentligste endringen nå er at man nå kun skal kunne ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos, og oppholdt seg, på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette vil være med å favorisere seriøse aktører i markedet. I tillegg jobbes det med ordninger for innskjerping av behandlingen av restråstoff fra avskjær og sløying av fisken tatt ved registrerte anlegg. Ei ordning med å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået er også på trappene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) viderefører dermed en vedvarende prosess med å få turistfisket under strengere kontroll. Det er viktig og bra. Våre rike ressurser langs kysten er en del av allemannsretten som vi må verne særlig om.