Jumboplass i elektrifisering: Det er for dårlig, Tromsø! 

Andelen utslippsfrie kommunale kjøretøy i de tolv største byene varierer fra 4 til 64 prosent. Oslo troner øverst, med grønnest bilpark. Hvor finner vi Tromsø? På jumboplass! Vår kommune kjører nesten utelukkende (96 prosent) med fossilt drivstoff.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Frank May / NTB scanpix

meninger

Det er overraskende, siden kommunen har vedtatt å være 70 prosent utslippsfri i 2025. Som vi ser, bruker Tromsø kommune altfor lang tid på å innfri dette. Elbilforeningen i Norge er skuffet og overrasket over Tromsø. Det er vi også. Det haster med effektive tiltak nå! Elektrifisering av transport er et av dem, og kanskje det enkleste.

Vi har jo også andre svære utfordringer på transportsektoren. Tungtransport og flytrafikk bidrar til store utslipp. Vi vet jo hvor vi bor, men avstandene og transportsystemene i nord er altfor avhengige av fossil energi. Derfor jobber vi i Venstre hardt for utbygging av mer elektrifisert jernbane i nord og for lavere utslipp i luftfarten.

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. El-indeks, et samarbeid mellom Siemens og Agder Energi, viser at det er både positive og negative trekk ved Tromsøs energiforbruk og utslipp. Vi gleder oss over at Tromsø er den av de største norske byene som slipper ut minst klimagasser fra energiforbruk årlig. Det er derfor et paradoks at byen har lavere elektrifiseringsgrad enn andre store norske byer.

Grunnen til dette er blant annet at det brukes mye fossil energi innen sjøfart og havnerelatert sektor. Dette passer dårlig med de ambisjoner vi har for miljøbyen Tromsø. For byen er økt elektrifisering av havn, sjøfart og personbiler veien å gå, konkluderer El-indeks. Gjennom en full elektrifisering av de sektorene der det ligger til rette, kan Tromsø få et utslippskutt på 85 prosent. Da blir vi en ekte miljøby! Vi er utålmodige etter tiltak som monner, det begynner å haste!

Heldigvis fungerer regjeringens klimatiltak. I 2019 gikk utslippene ned så mye at klimamålene for 2020 nås. Utslippene i fjor var på det laveste nivået på 27 år. Mye av utslippskuttene skyldes tiltak Venstre har fått gjennomslag for i regjeringen, under de dyktige klima- og miljøministrene Elvestuen og Rotevatn.

Kommunene kan gjøre mye for å redusere Norges klimagassutslipp. Ved elektrifisering av kommunens bilpark, næringsliv, persontransport og havneaktiviteter kan Tromsø gi betydelige bidrag til kutt i utslipp. Dette er innen rekkevidde hvis vi satser nå! En bra start vil være at kommunen får på plass flere elbiler og ladestasjoner. De andre store byene klarer det. Hvor stopper det opp her i Tromsø? Hvorfor tar det så lang tid?